Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim, Tunceli Haber, Dersim Haber Sitesi, Dersim Haberleri, Tunceli Haberleri,Dersim 38, Kırmancki, Zazaca, Dersimce, Alevi Haberleri, Pülümür, Hozat, Ovacık, Mazgirt, Nazımiye, Çemişgezek, Haber,Alevi Haber, Alevi Haberleri,

Aleviler ve CHP İlişkisinin Tarihsel Kökenleri

Alevilik

Aleviler ve CHP İlişkisinin Tarihsel Kökenleri

Alevileri ”Neden CHP’ye oy veriyorsunuz ?” diye eleştiren sosyalist solun bir kısmıyla Kürt siyaseti,bu meseleyi yıllardan beri bilimsel bir çerçeveyle ele almadan demagoji, acıtasyon ve işine gelirci bir şekilde işlemektedir.

Yaklaşan her seçimle birlikte ülkemizde tekrar tekrar alevlenen Alevi seçmen ve CHP tartışmaları artık kabak tadı vermeye başlamıştır. Alevileri ”Neden CHP’ye oy veriyorsunuz ?” diye eleştiren sosyalist solun bir kısmıyla Kürt siyaseti,bu meseleyi yıllardan beri bilimsel bir çerçeveyle ele almadan demagoji, acıtasyon ve işine gelirci bir şekilde işlemektedir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dersimli Alevi kimliği, Alevilerin CHP'ye oy vermesinde en büyük etkenlerden biri.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dersimli Alevi kimliği, Alevilerin CHP’ye oy vermesinde en büyük etkenlerden biri.

Özellikle Kürt siyaseti 1921 Koçgiri ve 1938 Dersim katliamlarını bahane ederek Alevilere neredeyse bu konuda saldırganca yaklaşmaktadır.Oysa yapılması gerekilen bu değildir.Yapılması gerekilen Alevi kitlesinin CHPve kökenleriyle olan ilişkisinin tarihsel ve sosyolojik açıdan değerlendirilmesini yapmaktır.

Alevi-CHP ilişkisinin kökleri, zannedildiğinin aksine Mustafa Kemal Atatürk’le başlayan bir süreç değildir.Bu ilişkinin kökleri Osmanlı padişahı 2.Mahmut dönemine kadar uzanır. Bilindiği üzere 2. Mahmut Osmanlı’da Yeniçeri ocağını kaldırmış ve bunun akabinde de Bektaşi tarikatını yok etmeye çalışmıştır.Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra çıkartılan kanunlar yüzündense Aleviler nerdeyse Yavuz Sultan Selim döneminden bile daha beter koşullarda yaşamaya mecbur bırakılmıştır.Bu dönemde devletin Aleviler üzerine uyguladığı baskı ve yaptığı kara propagandadan ötürü Aleviler için bu dönem,Yavuz Sultan Selim’ in 120.000 Alevi’yi katlettiği günlerden bile daha zorlu geçmiştir.Zaten Alevi tarihini bilen bir kimse 2.Mahmut u 2.Yavuz Sulltan Selim olarak niteler.2.Mahmut döneminde Aleviler üzerine yapılan başlıca zulüm olaylarıysa şunlar olmuştur:

1-Öncelikli olarak Yeniçerilerin hepsi suçlu-masum ayrımı yapılmadan katledilmiştir.Bu katliamlarla birlikte birçok Alevi dergahı da ateşe verilip yıkılmıştır.

2-Hacı Bektaş Dergahıysa silah zoruyla kapatılmış ve buna karşı çıkan dervişlerse sorgusuz sualsiz katledilmiştir.

3-Hacı Bektaş Dergahı’nın yanına zorla Sünni camisi yapılmış ve dergahaysa Nakşibendi bir şeyh getirilerek tarikat Sünnileştirilmek istenilmiştir.

4-Devletin yayın organlarında Bektaşilikle ilgili çok çirkin karalama propagandaları yapılmıştır.Örnek olarak Takvim-i Vakayi’nin 1833 senesinde çıkan 33.nüshasında Edirne civarında ki bir Alevi mezarlığından her gece iki Alevi dedesinin mezarlarından çıkarak civardaki Sünni köylerindeki insanlara saldırdıklarını ve kanlarını içtikleri haberi yapılmıştır.Bu olay neticesinde de ”galeyana!” gelen insanlar! Alevi mezarlıklarını yakmış ve Alevilerin evlerini,dergahlarını yıkmışlardır.

5-Alevi olmak suç sayılmış ve devlet, cadı avına çıkar gibi Alevi avına çıkmıştır.Bu olayların neticesinde birçok düşünür,sanatçı ve devlet adamı Alevilikle suçlanarak zindanlara atılmıştır.Bunun neticesinde de ülkenin düşünce,bilim ve sanat hayatı bitme noktasına gelmiştir.Bu duruma en acı örneğiyse Beşiktaş İlmiye cemiyeti oluşturur. Amaçları sadece ülkedeki bilimsel hayatı ilerletmek olan bu cemiyetin birçok önemli şahsiyeti sırf Alevi oldukları için hapse atılmış,çalışmaları yakılmış ve dernekleri de kapatılmıştır.

6-Devletin bu karalama propagandası öyle bir etki yapmıştır ki bu etki tamı tamına 100 yıl boyunca siyasette ve edebiyatta yoğun olarak etkisini göstermiştir.Namık Kemal’in ”Cezmi” romanıyla Ömer Seyfettin’in ”Pembe İncili Kaftan” eseri bunun en önemli göstergeleridir.

İşte bu denli zor yıllar geçiren Alevilerin imdadınaysa Chp siyasetinin kökünü teşkil edecek olan Jön Türkler yetişir.Meşrutiyetin ilanıyla birlikte Jön Türkler 2.Mahmut un yarattığı tahribatı gidermeye ve imaj düzeltmeye giderler ancak başarısız olurlar.Bu ”Başarıyı ” gerçekleştirmekse 2.Jön Türkler diyeceğimiz İttihatçılara nasip olur.Çünkü İttihatçıların 3 büyük paşasından biri olan Talat Paşa Bektaşidir ve ayrıca bu hareketin fikir babalarından biri olan edebiyatçı Şemsettin Sami de Arnavut Bektaşilerindendir. İttihatçıların iktidara gelmesiyle birlikte Aleviler üzerindeki devlet baskısı büyük oranda kalkmış ve İttihatçı kadrolar Alevilere iade-i itibar sağlamışladır. Ordu içerisinde Bektaşi Alayları kurulmuş,Alevi şahsiyetler tekrardan devlet görevlerine gelebilmiş ve Hacı Bektaş Dergahı tekrardan açılarak Bektaşi dedelerine iade edilmiştir.İşte Mustafa Kemal Atatürk böyle bir mirası devralmıştır ve bunu, savaş boyunca da geliştirerek devam ettirmiştir.Özellikle laikliği ilan etmesiyle birlikte ilişkiler daha da güçlenmiştir.Çünkü Yavuz döneminden beri Sünni Osmanlı hegemonyası altında ezilen Alevi halk için teokratik düzenin yıkılması büyük bir olaydı.Bu olay Alevileri o kadar heyecanlandırdı ki Aleviler, nerdeyse Atatürk’ ü 12.imam Muhammed Mehdi (as.) ın müjdeleyicisi sandılar.Çünkü 500 yıllık mücadele ve hayal onunla bir sonuç bulmuştu Alevilerin gözünde.

Zamanla Alevilerle CHP ilişkisini zedeleyecek birtakım olaylar yaşansa da (Dersim katliamı,tekke ve zaviye kanunu ve Koçgiri katliamı ) ilişkiler sürmeye devam etti. 500 yıllık mücadelenin Atatürk’le gelen kısmi zaferinin yarattığı sarhoşluk, uzun bir müddet Aleviler arasında sürdü.Bu etki öyle bir etkiydi ki Dersim katliamı esnasında bile Dersimli Alevilerin bir birlik oluşturmasına engel teşkil etmişti.Çünkü birçok Alevi önderi Atatürk e sempatiyle bakıyor ve onu karşısına almak istemiyordu.İşte bu yapı yıllardan beri Aleviler arasında süre gelen bir süreçtir.Alevilerin CHP’nin birçok pasifliğine ve yer yer de asimilasyoncu politikalarına da rağmen bu partiden kopamamasında ki bir diğer etken de ”alternatif!” olduklarını söyleyenlerin tutarsız siyasetleridir.

Özellikle Türkiye deki birtakım sol grupları da arkasına alan Kürt siyaseti bu durumun en bariz örneğidir çünkü Kürt siyasetinin legal kolu önümüzdeki seçime ,gerici iktidar partisinin beyin kadroluğunu yapmış birini aday göstererek giriyor.İşte bu durum, Aleviler adına çok korkutucu bir durumdur.Çünkü aday yapılan bu şahıs, gerici iktidar partisinin beyin kadrolarından olduğu için şuan Ortadoğu da var olan mezhep kavgalarının baş sorumlularındandır.Bu şahıs,2004 yılında Hz.Ali(As.) efendinin mezarının bombalanmasın da sorumlularındandır.
Yani Irak’ta,Suriye’de, Lübnan’da,Yemen’de,Türkiye’de ve Bahreyn’de yüz binlerce Şii’ nin ve Alevi’nin katledilmesinde sorumluluğu olan biriyle seçime girip Alevilerden oy istenilmesi gerçekten çok korkunç bir vakadır. Hal böyleyken de bu durumu gören sıradan Alevi şahsiyetlerse denize düşen yılan sarılır mantığıyla CHP’ye oy vermekte ısrar etmektedir.Gericiliğin sağdan ve soldan pirim yaptığı bugünlerde Aleviler için en önemli yol bir partiyi çare görmektense kendi öz dinamiklerine,özelliklerine sahip çıkarak partilere yaptırım gücü oluşturabilmesinde geçmektedir.

Yoksa çare şu partidir bu değildir görüşü Alevilere hiçbir şey kazandırmaz sadece kendilerini sömüren yapıların değişmesini sağlamaktan başka hiçbir iş görmez Aleviler için!!!

Metin Firuz

Sosyal medyada paylaşın
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 Comment

1 Comment

 1. Xidir

  11/03/2015 at 15:08

  Alevilere neden CHP ye oy veriyorsunuz diye soran yok. Bu soruyu Kürt/Zaza Alevilere soruyorlar. Dersimde ve Kocgiride katledilen Kürt/Zaza Alevileriydi. Siz hic cumhuriyet tarihibden beri Edirnedeki, Ispartadaki, Tekirdagdaki Türk-Alevilerin topluca devlet tarafindan katedildigini duydunuz mu? Kürt/Zaza ol, hangi dinden olursan ol Türkiyede ikinci sinif insansin. Bu kabustan kurtulmak istiyorsan, hain olup TC icin calisman lazim, örnegin Korucular, Hamdiye alylar, bazi Asiretler, Cami ve Cem evi destekcileri gibi.Sunni Kürt/Zaza lar zaten CHP ye oy vermezler. Üzgünüm ama Türk-Alevileri icin bizler Kürt/zaza dilini konusan asli Türkmen Alevileriyiz. Benim kimligimi kabul etmiyenlerle isim olmaz. Dersim de Alevi olmak baska Edirnede Alevi olmak baska.

  Iyi Günler!!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More in Alevilik

To Top