Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim, Tunceli Haber, Dersim Haber Sitesi, Dersim Haberleri, Tunceli Haberleri,Dersim 38, Kırmancki, Zazaca, Dersimce, Alevi Haberleri, Pülümür, Hozat, Ovacık, Mazgirt, Nazımiye, Çemişgezek, Haber,Alevi Haber, Alevi Haberleri,

Alevilik, bir işgal harekatı ile karşı karşıyadır

Alevilik

Alevilik, bir işgal harekatı ile karşı karşıyadır

Siyaset Dili yerine Edebiyat Dilinin hakim olduğu , Her Alevi bireyinin hafızasında en az birkaç “ Yunus Emre, Mevlana, 7 Ulu Ozan , Hafız Şiraz-i , Sey Qaji , Bava Tahire Üryanın “ nin deyiş,duvazdeh, kılam,mersiye,kaside,gazel  ve rübaisinin olduğu,  Ruhu Edebiyat ile olgunlaşmış bir toplumun inşasına katkı sağlamaktır.

firik-dede

Av. Cihan SÖYLEMEZ

Değerli Ali Yolu’nun Talibi Can, 

Alevilik , bir “işgal harekatı” ile karşı karşıyadır. Bu işgal hareketi , Alevilik’in öz kavramlarına yönelik,  tarihsel ve teolojik olarak hafife alınmayacak  bir şekilde saldırı içindedir.

Bu “ işgal hareketinin”  “ bilgi sahibi olmadan fikir sahibi “ olanlarının stratejik olarak gerçekleştirmek istedikleri hedefler vardır . Bu Hedefler ;

1 ) Aleviler içinde etnik kavga yaratmak ve Aynı İnanca mensup bir Yol’un taliplerini etnik milliyetçilikle birbirine düşürmek ,

2 ) Alevi Yol’unun tarihsel ve teolojik şahsiyetlerine karşı “ olumsuz algı operasyonu “ yaratmak ,

3 ) Yedi Ulu Ozan olan Seyyid Nesimi,Şah İsmail Hatayi, Pir Sultan Abdal , Fuzuli, Yemini, Virani ve Kul Himmet başta olmak üzere Yol’un kaynağı aziz şahsiyetlere karşı   “karalayıcı, iftira atıcı , aşağılayıcı “  dolaylı veya dolaysız algı operasyonları yapmak ;

Örnekler ; 

1- Pir Sultan’ın olmadığı, yaşamadığı ve Pir Sultan’ın Pir Silvan olduğu , Pir Sultan’ı pagan veya Hrıstiyan göstermeye çalışan operasyon

2- Şah İsmail Hatayi’nin “ annesini öldürdüğüne” ilişkin operasyon

3- Pir Sultan Abdal ismini “ ilerici” , Hac-ı Bektaş-ı Veli’yi “ Gerici” gösteren ve göstermeye çalışan operasyon

4- Pir Sultan Abdal’ın “ ilerici” yönlerini alıyoruz diyerek , Pir Sultan Abdal’ın direnişinin kaynağı olan Hak–Muhammed-Ali İnancını  “Gericilik “ olarak tanımlamak ve bu tanımlamayı yaymak ve diğerleri…

5- “ Dedelik, Pirlik, Rehberlik “  bil-cümle “ Seyyidlik” kurumunun güçlenmesini önlemek , zayıflamasını sağlamak ve Ocakzadelerin olmadığı bir Alevilik yaratmak,

6- Ocakzade Kültürünün tasfiyesini sağlayarak yerine alternatif olarak Dernekçilik faaliyetlerini ikame etmek,

7- Pir, Dede ve Ana’ları , yaratmak istedikleri “Ali’siz Alevilik” adlı oluşumun sürecinde kendilerine “ biat” etmelerini sağlamak , “ biat” etmeyenler hakkında “ kara propaganda “ yapmak

8- 1000 yıldan daha da eski Alevi Edebiyatını ve Müziğini ortadan kaldırıp , Edebiyat ve Müzik içinde geçen “ Ehl-i Beyte” dair her türlü kavramı ve  sözcüğü hafızalardan yok etmek  ve sansür uygulamak

9-  Alevilik’in hoş görü ikliminden yararlanıp , Alevi İnancını “ Hak’sız bir inanç” haline dönüştürmek , Alevi Kurumlarını “ İslamifobi adı altında Ateizm” propagandası yapan kurumlar haline getirmek,

10- Alevi İnancında ki “ Hızır Orucunu “ , “ 12 İmam Orucuna “  karşı bir alternatif oruç haline getirerek , “ 12 İmam Orucunu ve Matemini “ ortadan kaldırmak

11- İmam’ların isimlerinin çocuklara verilmemesi , yerine ideolojik isimler verilmesi için uğraş vermek,

12- Zazaca’da  bulunan “ Raa Haq , yani Türkçesi ile “ Hak Yolu, Allah Yolu” sözcüğünü ve tanımlamasını, kavramın içeriğini bilmeyenler için, kendi ideolojileri için Ali’siz Alevilik sürecinde bir üst çatı ismi olarak kullanmak, Zazaca ve Kürtçe Alevi Terminolojisinin terimlerini tarihsel ve teolojik anlamlarından kopararak , siyasi amaçlar doğrultusunda kullanmak,

13- Cem İbadetlerini , Semah İbadetlerini , Çerağ Yakmaları ; Hak için değil Seyir için yapılan bir hale getirmek ve bu ibadetleri siyasi şowlara çevirmek

14- Alevi İnancında ki ;  “ Hak” inancını ortadan kaldırmaya çalışarak , kültürün inançtan beslendiğini unutarak,  Aleviliği sadece bir “Müzede sergilenen Kültür Haline” getirmeye çalışmak ve  Ali’siz Alevilik adı altında “Hafızasız bir toplum” yaratmaya çalışmak

15- Cemevlerini “ siyasetlerin arka bahçesi “ haline getirmeye çalışarak , Cemevlerinde  hizip” faaliyetlerinin oluşmasını sağlamak ve Siyaset Dilinin İnançsal Dilin önüne geçmesini sağlamak

16- Tasavvuf Kültürünün , Vahdet-i Vücut Felsefesinin ve Hurufilik’in Aleviler içinde tekrardan canlanmasını önlemek , bu tarz faaliyetler yerine bu ekollere ait kavramları sadece siyasetin malzemesi haline getirmek,

17- George Orwell’in 1984 Adlı Romanında da benzer şekilde işlendiği üzere , Alevi Toplumunun tarihsel, teolojik , edebi ve müzikal hafızasını silmek, yerine kendi siyasi menfaatleri doğrultusunda kültürsüz ve cehalet içinde ama koşulsuz, kendisiyle  biat bağı olan Alevi Toplumu inşa etmek,

18- Alevi Toplumunun sözlü hafızası olan “Yaşlı İnsanların” ne dediğine değil , kendi yazar-çizerlerinin yazdıkları kitapları “ mutlak ve tartışılmaz gerçeklik “ olarak Alevi Toplumuna kabul ettirmek , Alevi Toplumunun Sözlü Tarihini sansürlemek ve Sol Vahabilerin ( Bu kavramın, birilerinin çarpıttığı üzere Sol/Sosyalist/Komunist/Ulusalcı yapılarla ilgisi yoktur ) yazdıkları “ güneş-dil teorisi” benzeri fantastik hikayeleri “ Sözlü Tarihin” yerine ikame etmek…

19- Alevi Toplumunda “ birlik ve beraberlik” duygusunun zayıflaması için , Aleviliğe ait tüm kavramları , Hakka inancı olmayan insanların elinde tartıştırmak, kavramların ve  deyişlerin içeriğini boşaltmak , Alevi Kavramları konusunda Sözlü Tarih ve Ocakzadelerin yorumlarını sansürlemeye çalışmak, 

20- “ Ali’siz Alevilik ” adı altında , Batı Taklitçiliği yaparak , Batılı Oryantalistlerin yazdıklarına “ Amin” diyerek , Kapitalizm’in istediği üzere Alevi Toplumunu Alevi Bireylerine indirgemek , “ bencillik” kültürünü Alevi Toplumunda hakim kılmak ve  “toplumsal ruhu “ pekiştiren faaliyet yerine  “bireyselleşen” ve Gelecekte ki bir Selefi/Vahabi saldırısı sırasında Alevi Toplumunu “ kolay lokma” olacak bir hale getirmeye çalışmak,

21-  Alevi Toplumunu , bir “ üretim” toplumu değil , Kapitalizmin istediği üzere Batı Taklitçisi ve ekonomisi sadece “ tüketim” olan bir topluma dönüştürmek,

22- Alevi Toplumunu , Kapitalist –Batı Taklitçisi-Geleneğini reddeden –Atalarının ana dilini,tarih-teoloji-edebiyatını küçümseyen  sadece tüketen  bir toplum rol modeline büründürmek isteyen Amerikan ve Avrupa Emperyalizmi ile dolaylı yada dolaysız işbirliği içinde ,  Emperyalizm  için bir tehdit olan “ Hüseyni Direniş Çizgisini” Alevi Toplumunda  “yok etmek”  ,  “Hüseyni Direniş Çizgisi “yerine Batı Emperyalizmi için  tehdit olamayacak ve  “ Ali’siz , Hüseyin’siz, Pir Sultan’sız bir Alevilik “ yaratmaya çalışmak …

Değerli Canlar , Alevi Toplumu işte yukarıda saydığım ve sayılamayacak kadar çok başlıkta , bir “ İşgal Harekatı” ile karşı karşıyadır. Bu “ İşgal Harekatına” karşı Her Alevi’nin yapması gereken ;

 

 • Etnik kökenini, inancın önüne geçirmeden lakin etnik dili cem ibadetlerinde ve sosyal hayatında yaşatan 
 • Tüketen değil , Üreten
 • Taklitçi değil , Öz olan
 • Geleneği inkar değil , Geleneği güncel durumla bütünleştiren
  • Kapitalizm ve Emperyalizm’in istediği “ direniş ruhu kırılmış” bir toplum yerine , “ Hüseyni Direniş Ruhuna” sahip direngen bir toplum olan,
  • Yazılı Gelenek haricinde Sözlü Geleneği de ön planda tutan
  • Cemevlerini siyasetlerin “ hizip” merkezi haline getirmekten çıkaran
 • Siyaset Dili yerine Edebiyat Dilinin hakim olduğu , Her Alevi bireyinin hafızasında en az birkaç “ Yunus Emre, Mevlana, 7 Ulu Ozan , Hafız Şiraz-i , Sey Qaji , Bava Tahire Üryanın “ nin deyiş,duvazdeh, kılam,mersiye,kaside,gazel  ve rübaisinin olduğu,  Ruhu Edebiyat ile olgunlaşmış bir toplumun inşasına katkı sağlamaktır.  

Sözün özü ; ancak ve ancak  bu sahiplenme ile Alevilik’e Karşı Sinsi bir şekilde yürütülen “ İşgal Harekatı” geri püskürtülecek ve Rıza Şehri Ütopyamız eskisinden çok daha yakın olacaktır.

Aşk-ı Ali Kalın.

24.08.2016 – Dersim

Sosyal medyada paylaşın
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More in Alevilik

To Top