Home » Archives by category » Yazarlar (Page 3)

Diyap Ağa ve tarih okumaları

Diyap Ağa ve tarih okumaları

Sosyal Medyada Paylaşın

Diyap Ağa’yı sılf Mustafa Kemal ile birlikte çekilen resminden dolayı “ihanet” suçlamasına malzeme yapmak Dersim’e mahsus olsa gerek! Türkiye’nin tüm Türk ve Kürt illerinden Milletvekilleri o meclise girmemiş gibi davranarak tek “suçlu” Dersimli Diyap Ağa imiş gibi bir propagandaya girişmek iyi niyetli bir davranış değildir…

Zaza Halk Partisi üzerine düşünceler

Zaza Halk Partisi üzerine düşünceler

Sosyal Medyada Paylaşın

Türkiye kamuoyunun  dikkatini çeken haberlerden biri de Zaza Halk Partisinin kuruluşuna dair siyasal gelişmeydi. Partinin kuruluşuna onay verilecek olursa , Türkiye Siyasal Hayatına hiç kuşku yok ki yeni bir renk girecek ve Zazalar’ın etnik kimliği üzerine tartışmaları alevlendirecektir.…

Dersim-i bir rüya…

Dersim-i bir rüya…

Sosyal Medyada Paylaşın

Bir rüya görüyorsun Dersim için, şehrin Valisi Zazaca da konuşuyor Türkçe de. Okullarında çocuklara “ Alevi Tarih ve Teoloji” dersleri veriliyor……

Pan-Alevizm ve Dünya Aleviler Birliği

Pan-Alevizm ve Dünya Aleviler Birliği

Sosyal Medyada Paylaşın

21. asırda tarihiyle , teolojisiyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan, etnik dili Zazaca, Kürtçe, Türkçe, Arapça, Farsça , Arnavutça,Urduca olan tüm Alevi’leri Hz. Ali’nin “ Hak, Hakikat, Adalet “ şiarında birleştirecek küresel bir Çatı Örgütüne , küresel bir medya ağına , küresel bir iletişim devrimine tüm Şah-ı Merdan…

Munzur Mercan ve Pülümür Vadilerinde Barajların ve Göçün Folklora, Halk Edebiyatına, Halk Müziğine Etkisi

Munzur Mercan ve Pülümür Vadilerinde Barajların ve Göçün Folklora, Halk Edebiyatına, Halk Müziğine Etkisi

Sosyal Medyada Paylaşın

Bu vadilerdeki gölet, göze, kaya, ulu ağaç gibi yeryüzü kültleri, açık inanç mekânları su altında kalacaktır. Yörede halk edebiyatının ve halk müziğinin değişik türlerine ve örneklerine rastlamaktayız: vadideki tarihi eser ve açık inanç mekânlarına dair onlarca efsane, hikâye, mani, türkü, anı, dua……

Affet bizi Suriyeli Alevi kardeşim…

Affet bizi Suriyeli Alevi kardeşim…

Sosyal Medyada Paylaşın

Sana ne bir battaniye ne de bir yudum su gönderebildik.Bizleri Affet, sadece ve sadece Alevi olduğun için katledilen masum bebek , masum ana ve baba , çünkü biz Anadolu’da ki Avrupa’da ki kendine ” Alevi’yiz” diyenler sizin sesinizi duyamadık , katledildiğiniz de ne Anadolu’da ne de Avrupa’da meydanlara çıkamadık.…

Şah-ı Merdan’a Mektup

Şah-ı Merdan’a Mektup

Sosyal Medyada Paylaşın

Bilmiyorlar ki sen Hak’la birlikteydin ve Hak’ta her zaman senle birlikteydi. Yalnız başına kuyu başlarında sen gözyaşları dökerek Hakka yakarıyordun , tıpkı şimdi ulu dağların eteklerinde bir kayanın dibinde ağlayarak iki elini göğe açan Dersim’li yaşlı takipçilerinin yaptığı gibi……

Dersim tarihinde Newroz var mıdır

Dersim tarihinde Newroz var mıdır

Sosyal Medyada Paylaşın

İki üniversite öğrencisi 1977 21 Mart’ında Nazmiye’de bir dağda lastik yakarak Newroz’u kutlamaya çalışır. O tarihe kadar, ne Newroz diye bir bayram duymuş olan, ne de Demirci Kawa’dan ve ‘’Zalim’’ Dehak’tan haberdar olan Dersim insanının, dağda yakılan bu ateşi anlamlandıramaması ve bunun “ziyaretlerin bir haberleşme biçimi” olduğunu düşünmesi, ortaya trajikomik…

Erdebil Dergahı’nda Dersim’e, Anadolu’ya mektuplar – 2

Erdebil Dergahı’nda Dersim’e, Anadolu’ya mektuplar – 2

Sosyal Medyada Paylaşın

“Pir Sultan Yok, Pir Silvan var” diyen düşünce sistemi pek doğaldır ki Şah İsmail Hatayi’yi de Alevi Toplumsal Hafızasından silmeye çalışacaktır.…

Raa Heqi (Rah-ı Hak / Hak Yolu) Dersim Aleviliği mi?

Raa Heqi (Rah-ı Hak / Hak Yolu)  Dersim Aleviliği mi?

Sosyal Medyada Paylaşın

Raa Heqi: 1-Doğru yol, Hak yolu’dur. Dersim Aleviliğinin adı değil, muhtevasına ilişkin bir terimdir. İnanç manasında; insanı Hakka ulaştıran inanç, doğru yol, Hak yol, gerçek yol anlamlarında kullanılır. 2- “Hak aşkına” , “Hak adına”, “Hak için” “Hak yoluna” anlamlarında da bir deyim olarak kullanılmakta. Mesela; “Raa Heqi de i de…