Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Mahkeme Diyanete Açılan Davayı Reddetti!

Alevilik

Mahkeme Diyanete Açılan Davayı Reddetti!

Ankara 17. İdare Mahkemesi, Alevi Bektaşi Federasyonu eski Başkanı Turan Eser’in açtığı davada Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden tüm cemevlerine kaynak aktarılması, Diyanet TV yayınlarına son verilmesi ve dinsel fetva uygulamasına son verilmesi istemlerinin reddine karar verdi.

Eski ABF Genel Başkanı Turan Eser’in Diyanet İşleri Başkanlığı aleyhine 30 Kasım 2012 tarihinde Ankara 17. İdare Mahkemesi’ne açtığı dava reddedildi.

Son olarak ABD’nin yıllık Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu’nda eleştiri konusu yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) Alevileri finansal olarak desteklememesi konusunda mahkemeden de olumsuz karar çıktı. Ankara 17. İdare Mahkemesi, Alevi Bektaşi Federasyonu eski Başkanı Turan Eser’in açtığı davada Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden tüm cemevlerine kaynak aktarılması, Diyanet TV yayınlarına son verilmesi ve dinsel fetva uygulamasına son verilmesi istemlerinin reddine karar verdi. Mahkemenin, kararına Diyanet İşleri Başkanlığı’nın savunmasında yer alan görüşleri birebir alması dikkat çekti.

DİB’in “Anayasal bir kuruluş olduğu, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten beri bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek faaliyetlerini sürdürdüğü” savunulan kararda, davacı Eser’in, Diyanet Kanunu’ndaki ilgili hükmün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talebi de reddedildi.

Kararda şöyle denildi:

Eşitliğe aykırı olur!

“İslam dininin inançlarını, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli olan DİB’in herhangi bir mezhebe, siyasi düşünceye, kültür ve inanca göre yeniden yapılandırılması anayasanın 10. maddesine (eşitlik) aykırı olacaktır.”

ABD raporunda eleştirildi

ABD’nin Din Özgürlüğü Raporu’nda Sünnilere kayırıcı yaklaşıldığı, Alevilerin devlet tarafından ‘heterodoks Müslüman mezhebi’ olarak görüldüğü ve finansal olarak desteklenmediği kaydedilmişti.
Kemal Göktaş / Vatan

MAHKEMENİN KARARI:

“Anayasal bir kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten beri bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek faaliyetlerini sürdüren bir kuruluştur” diyen Ankara 17. İdare Mahkemesi kararında “Türk milleti adına” şu gerekçelere de yer verdi:

“Dava, davacının Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden tüm cemevlerine kaynak aktarılması, Diyanet TV yayınlarına son verilmesi ve dinsel fetva verme uygulamasına son verilmesi yolundaki isteminin reddine ilişkin 10.10.2012 günlü, 2954 sayılı işlemin iptali ile 633 sayılı Kanunun 1. maddesinin Anayasaya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle açılmıştır.

Anayasanın 136. maddesinde;” Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anayasal bir kuruluş olan ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten beri bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek faaliyetlerini sürdüren bir kuruluştur. Tarihi geleneği ve sosyal şartları Diyanet İşleri Başkanlığı’nı devlet bünyesinde ve genel idare içinde yer almasını zorunlu kılmış ve Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana kendini muhafaza etmiştir.

İslam dininin inançlarını, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın herhangi bir mezhebe, siyasi düşünceye, kültür ve inanca göre yeniden yapılandırılması Anayasanın 10. maddesine aykırı olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başbakanlığa bağlı genel bütçeye dahil bir kuruluş olup, söz konusu hizmetler için bütçeye konulan ödenekler tüm halk için kullanıldığı ve ibadethanelerin elektrik giderleri buradan karşılanmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden tüm cemevlerine kaynak aktarılması, Diyanet TV yayınlarına son verilmesi ve dinsel fetva verme uygulamasına son verilmesi yolundaki isteminin reddine ilişkin 10.10.2012 günlü, 2954 sayılı işlemin iptali ile 633 sayılı Kanunun 1. maddesinin Anayasaya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden tüm cemevlerine kaynak aktarılması, Diyanet TV yayınlarına son verilmesi ve dinsel fetva verme uygulamasına son verilmesi yolunda istemde bulunulmuş ise de, Diyanet İşleri Başkanlığı Başbakanlığa bağlı genel bütçeye dahil bir kuruluş olup, söz konusu hizmetler için bütçeye konulan ödenekleri tüm halk için kullandığı ve ibadethanelerin elektrik giderlerinin buradan karşılandığı, Diyanet TV yayınlarını 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7. maddesinin 4 ve 5. bentlerine dayanarak yerine getirdiği vegenel idare içinde yer alan cumhuriyetin ilk yıllarından beri faaliyet gösteren Anayasal bir kuruluş olduğu açıktır.

Bu durumda, Anayasal ve Yasal dayanaklar uyarınca faaliyet gösteren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, davacının tüm cemevlerine kaynak aktarılması, Diyanet TV yayınlarına son verilmesi ve dinsel fetva verme uygulamasına son verilmesi yolundaki isteminin reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.” (Dersimnews.com)

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen − 6 =

More in Alevilik

To Top