Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

2. Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

Haberler

2. Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 2. Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 4-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Dersimnews.com/Bingöl2.Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 4-6 Mayıs tarihlerinde Bingöl Üniversitesi‘nde düzenlenecek. Sempozyuma  Türkiye’den ve Avrupa’dan akademisyenler ve araştırmacılar katılacak.Bingöl Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, düzenlenecek olan sempozyumun 4 Mayıs’ta başlayacağı, 6 Mayıs 2012 tarihinde ise sona ereceğini bildirdi.

Sempozyumun program akışı ile ilgili bilgi verilen açıklamada, sempozyumun 4 oturumda gerçekleşeceği kaydedildi.

Sempozyum programı:

II.ULUSLARARASI ZAZA TARİHİVE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU
PROGRAM AKISI (4-6 MAYIS 2012)

4 MAYIS 2012 CUMA
(09:00-09:45) AÇILIS (PROTOKOL KONUSMALARI)

(09:45-10:45) 1.OTURUM
Dr. Eberhard Werner Zaza Halkının Dini İnançları Üzerine Düsünceler
Yrd. Doç. Dr. Ali Dihkan
Zazaların Ana Yurtları ve Kökeni
Elahe Taghvaei Zazaca’nın Vefsi, Astiyani ve Talisi Şiveleriyle Uygulamalı Karşılaştırılması

(10:45-11:00) ARA

(11:00-12:00)
Ali Kaya Tarihte Zazalar ve Zazaca
Abdullah Demir 1831 Tarihli Đlk Nüfus Sayımına Göre Zazaların
Đskan Yerleri ve Nüfus Dağılımları
Kemal Akay Zaza Tarihinde Siir
Mehmet Tüzün Dersimlilerin Siirleri, Türküleri, Ağıtları ve
Destanları
(12:00-14:00) ARA

(14:00-15:00) 2.OTURUM
Prof. Dr. Abdulaziz Beki Filolojik Açıdan Zazaca’nın Yapısı
Đsmail Söylemez Üst Kültür-Alt Kültür Etkilesimi Bağlamında
Zazaca’nın Dilsel Yeterlilik Sorunsalı
(Türkiye-Đran Karsılastırmalı Bir Örneklem
Denemesi)
Fahri Pamukçu Zazaki’ye Özgünlük Kazandıran Eril-Disil Algısına
Kısa Bir Bakıs
Mesut Keskin Orta ve Eski Đrani Dillerin Zazaca’ya Tuttuğu Isık
(15:00-16:00)
Burhanettin Dağ Zazaca Atasözleri ve Diğer Dillerdeki Benzeri
Atasözleri Đle Karsılastırılması
Yasar Aratemür Zazaca’nın Hint-Avrupa Dilleri Arasındaki Yeri ve
Konumu
Ars. Gör. Ercan Çağlayan Zaza Tarihinin Kaynakları (Arap ve Osmanlı
Kaynakları)
Hasan Kalcık Bingöl Ağzında Fiil Çekimleri
(16:00-16:15) ARA
(16:15-17:15)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kayıntu Molla Mehmet Demirtas’ın Zazaki Divanı
M. Fatih Çiçek Dünyada Anadilde Eğitim Deneyimleri ve Zaza
Dilinde Anadilde Eğitim Talepleri Üzerine Bir
Değerlendirme
Bilal Zilan Zaza Kürtlerinin Tarihsel Olarak Adlandırılması
Ebru Elpe Zaza Kültürünün Kökenleri
(17:15-18:15)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı Aleviliğe Etnik Yaklasımlar: Zazalar – Alevilik
Đliskisi
Nebi Butasım Zaza Sanatı-Bingöl Örneği
Ars. Gör. Murat Alanoğlu XVI. ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Tarihi
Coğrafyasında Dımıliler (Zazalar)
Sadullah Koç Sözlü Olarak Yasam Bulan Zazaca’nın Kültür ve
Yasamla Đliskisi

05 MAYIS 2012 CUMARTESi

(09:15-10:15)  – 3.OTURUM
Abdulmelik Vergi Zazaca’da Zaman Mefhumu ve Zaza Kültüründeki
Yeri
Ars. Gör. Bedrettin Basuğuy 19. Yüzyılda Bir Zaza Kadın Sair: Heyran Xanım
Dunbuli
Ars. Gör. Ramazan Korkut
Ars. Gör. Abdullah Bedava
Genel Dilbilim Kapsamında Klasik Arap Dilbilimi
Çalısmaları Örneğinde Zazaca Dilbilimi
Çalısmalarına Metodolojik Bir Yaklasım
Ars. Gör. Fevzi Rençber Zaza Alevilerin Etnik Kimliği Üzerine Bir
Değerlendirme
(10:15-11:15)
Yrd. Doç. Dr. Osman Özer Teknolojiye Yenik Düsen Kelimeler
Yrd. Doç. Dr. Nusrettin Bolelli Zazaca Eserlerin Tanıtımı
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Karacelil Eğitim Kültür Đliskisi: Zaza Atasözlerinde Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa Zazaca’nın Kürtçe’yi Anlama Yeterliliği
(11:15-11:30) ARA
(11:30-12:30)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya Zazalarda Asiret Geleneği Kasıman ve Gökdere
Asireti Örneği
Yrd. Doç. Dr. Vehbi Türel Zazaki Masal ve Hikayeler ve Bunların Zazaki’nin
Gelistirilmesinde ve Öğrenilmesindeki Önemi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kırgız Abdurrezak Beg Dunbuli
(1167/1753-1242/1846)
Hasip Bingöl Dilin Terbiye Edilmesi: Makine, Fabrikasyon ve
Yalnızlık

(12:30-14:00) ARA

(14:00-15:00) – 4. OTURUM
Doç. Dr. Alaaddin Yüksel
Ali Rıza Kurtaran
Bingöl Yöresinde Yasayan Zazalarda Yaylacılık
Geleneği
Hıdır Eren Zaza Tarihinde “Cırm, Kelepur ve Qol” Kavramları
Öğr. Gör. Murat Varol Zazalarda Mevlid ve Siyer Geleneği
Ahmet Kasımoğlu Hoybun’da Zazaların Yeri
(15:00-16:00)
Ars. Gör. Mehmet Tırasçı Zazaca Mevlidler ve Müzikal Olarak Günümüzde
Đcra Edilis Tarzları
Nevzat Anuk Kürt Gazeteciliği ve Zazaca
Zelal Özağaçhanlı Siverek ve Çevresinde Yasayan Zazalarda Doğum
Gelenekleri
Ars. Gör. Mehmet Ali Demirdağ Merkez Lehçesinin Batı Sınırındaki Govdere
Sivesinin Fonolojik Yönden Đncelenmesi

(16:00-16:15) ARA
(16:15-17:15)
İlyas Arslan Zazaca’da Edatlar
Ahmet Kırkan Zazaca Mevlitler ve Kamile Puexi’nin Mevlidi;
Klasik Edebiyat Açısından Bir Değerlendirme
Ars. Gör. Fariz Yıldırım
Ars. Gör. Bilgütay Dursunoğlu
Bingöl’deki Soyadları Bağlamında Bir Çalısma
Ars. Gör. Ramazan Korkut Đslam Dini-Zaza Dili ve Kültürü Đliskisi Temelinde
Arapçanın, Kelime Varlığı Alanında Zazaca’ya
Etkisinin Dilbilim Açısından Đncelenmesi
(17:15-18:15)
Rıdvan Dolgun Türkiye’de Zaza Dili Nerelerde Konusuluyor
Bekir Bor Araf’taki Zazalar
İbbrahim Dağılma Zazalarda Sosyal Yasam ve Gelenekler

Sosyal medyada paylaşın
        
   
2 Comments

2 Comments

 1. usiv

  30/04/2012 at 11:43

  Devlet eliyle yapılan bu tür ayrışmalara sitede yer vermeniz çok düşündürücü..

  • Fidel Mestan

   19/05/2012 at 07:33

   bilim adına yapılan, zaza dili ve kültürü (siz kırmanc/dımıli deyin) hakkında kamuoyuyla paylaşılan bilgi ancak yararımıza ve kültürel bilinçlenmemize faydası olur. Zazalar, özellikle Dersimliler devletçi olmaz. “atatürk milliyetçisiyim, annem türk” diyenlerle karıştırmayın lütfen…
   mardin, dicle ve hakkari üniversitesi yapınca devlet eliyle olmuyor, ama tunceli ve bingöl (dersim ve çewlig) olduğunda, mesele dersim ve zazalar olduğunda eleştiri yağmuruna tutuluyor, ne garip…

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixteen − 3 =

More in Haberler

To Top