Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Munzur Vadisi Milli Parkı 1. Derece Doğal Sit İlan Edilmelidir!

Doğa ve Çevre

Munzur Vadisi Milli Parkı 1. Derece Doğal Sit İlan Edilmelidir!

Doğaseverler, Munzur Vadisi Milli Parkı’nın 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmesi için imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasında hedef 10 bin imza toplamak.

munzur

Munzur Vadisi

Dersimnews.com – Munzur nehri, endemik bitki örtüsü, yabani hayvan çeşitliliğiyle bir doğa harikası olan Munzur Vadisi Milli Parkı’nın 1. Derece Doğal Sit alanı ilan edilmesi için doğaseverler imza kampanyası başlattı.

İMZA KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ! 

Change.org sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasının metni şöyle:

MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKININ 1. DERECE DOĞAL SİT OLARAK TESCİLİNİ TALEP EDİYORUZ

    Munzur Vadisi Milli Parkını baraj ve HES’lerle yok etmek doğal ve kültürel soykırımdır. Munzur Vadisi Milli Parkı üstün özellikler taşıdığından daha üstün bir koruma statüsüne ihtiyaç vardır. Mevcut haliyle Munzur Vadisi Milli Parkı bir bütün olarak 1. derece doğal sit olma özelliğine sahiptir ve neredeyse Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanununa göre Doğal sitlerin tespit ilke ve kriterlerinin birçoğunu taşımaktadır. Bu söylediğimizin haklı gerekçeleri Munzur Vadisi Milli Parkında mevcuttur.  İlgili kanuna bağlı yönetmeliğin 6. maddesi bir yerin doğal sit olması için özeliklerden bir veya birkaçını ihtiva etmesi gerekiyor denmektedir.

Munzur Vadisi Milli Parkında bulunan doğal ve kültürel kaynaklar ile biyolojik çeşitlilik görmezden gelinerek yok edilmek istenmektedir. Oldukça zengin veriler taşıyan Munzur Vadisi Milli Parkında aslında bu değerlerinin tam olarak ortaya çıkarılması yerine, ÇED sürecine bile tabii tutulmayarak baraj ve HES’lerle yok edilmeye çalışılması hem büyük bir hukuksuzluk ve haksızlık hem de bu eşsiz zenginlikteki doğa parçasını  geri dönülmesi imkansız bir sona sürükleyeceği ortadadır.

   Munzur Vadisi Milli Parkının. Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunun; “Korunan alanların Tespit,Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin” 6. maddesinde yer alan özelliklerden birçoğunu taşımaktadır.

Munzur Vadisi Milli Parkı 1. Derece Doğal Sit İlan Edilmelidir. Çünkü;

– Munzur Vadisi Milli Parkı Ekosistem işlevlerini sürdürebilecek yeterli büyüklükte olana sahiptir. Munzur Vadisi Milli Parkı 42.674 hektar büyüklüğünde bir alana sahiptir.

– Munzur Vadisi Milli Parkı Tür, genetik, habitat ve ekosistem çeşitliliği açısından önemli biyolojik çeşitlilik değerlerine sahiptir.

Munzur Vadisi Milli Parkında 1517 bitki çeşidinin bulunduğunu, bunlardan 227’sinin Türkiye’ye özgü ve 43 bitki çeşidinin ise dünyada sadece Munzur Vadisi Milli Parkında bulunduğu bilinmektedir. Son yapılan araştırmalarla yeni bulunan türlerle sadece Dersime endemik olan bitki çeşitliliği sayısı 50’yi aşmıştır. Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları dahilinde vaşak, ayı, su samuru, çengel boynuzlu dağ keçisi ve dağ keçisi, kurt, Munzur  alabalığı, ur kekliği, kör fare, ve birçok kuş çeşidi ile sürüngenler yaşam sürmektedir..

– Munzur Vadisi Milli Parkı bölgesel, ulusal ve dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olan dar yayılımlı veya endemik türleri barındıran veya bu türlerin yaşamlarının belirli bir dönemini geçirdikleri habitatları içermektedir. Munzur Vadisi Milli Parkı; Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslar arası Bern Sözleşmesi ve Biyolojik çeşitlilik sözleşmesine göre bölgesel ve ulusal boyutta dünya ölçeğinde endemik olan, nesli tehlike altında olan, korunması gereken fauna ve flora çeşitliliğini barındırmaktadır. Dersim bölgesine endemik bitki sayısı 43 ve Türkiye ölçeğinde endemik olan tür sayısı 227’dir.

Yine Munzur vadisi  Milli Parkında    Bern Sözleşmesi ve Biyolojik çeşitlilik sözleşmesine göre dünya ölçeğinde nesli tehlike altında bulunan vaşak, ayı, su samuru, çengel boynuzlu dağ keçisi ve dağ keçisi, kurt, Munzur alabalığı, ur kekliği, sürüngen ve kuş türlerinden oluşan zengin yaban hayatı varlığını sürdürmektedir. Türkiye’de dar bir coğrafi alanda nesli tehlike altında ve korunması gereken hayvan türlerinin yaşadığı tek alanın Munzur Vadisi Milli Oarkı olduğunu unutmamalıyız.

– Munzur Vadisi Milli Parkı Tehdit altındaki ekosistemlerin veya yok olma tehlikesi altında bulunan türlerin korunması açısından bu türleri temsil etme kabiliyetine sahiptir.

– Munzur Vadisi Milli Parkı Kaynak ve peyzaj bütünlüğünü sağlayan sosyal, kültürel ve rekreasyonel değere sahiptir.

– Munzur Vadisi Milli Parkı İnsan müdahalesinin olmadığı veya sınırlı müdahalenin olduğu doğal yapısını muhafaza edebilen özelliklere sahiptir.

-Munzur Vadisi Milli Parkı Tipik, doğal, nadir özellikler taşımaktadır. .

-Munzur Vadisi Milli Parkı İçerdiği tür ya da habitatları diğer tür ya da habitatlara göre daha ilgi çekici olma özelliğine sahiptir. .

-Munzur Vadisi Milli Parkı Hidrolojik-hidrojeolojik açıdan ekolojik önemi bulunan yer üstü ve yeraltı su kaynaklarına sahip.

-Munzur Vadisi Milli Parkı Mevcut ve potansiyel habitat tiplerini içine alacak biçimde ekolojik rehabilitasyon veya ekolojik restorasyon çalışmaları ve ıslah yöntemleri ile yeniden kazanılabilen alanlara shiptir.

-Munzur Vadisi Milli Parkı Biyolojik çeşitliliğin uzun vadeli devamlılığını sağlayacak doğal süreçleri ve türleri muhafaza etmektedir.

Yukarıda görüdüğü üzere Munzur Vadisi Milli Parkı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun “Korunan alanların Tespit,Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin” doğal SİT ilke ve kriterlerinin neredeyse tamamını karşılayan özelliklere sahiptir. Bu haliyle mutlak korunması gereken Munzur Vadisi Milli Parkının baraj ve HES projeleriyle yok edilmesini kabul etmiyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının dilekçe talebimizi değerlendirmesini ve bünyesinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunu göreve çağırarak adil bir şekilde  Munzur Vadisi Milli Parkı’nda ilgili yönetmeliğe göre çalışma yürütmelerini ve Munzur Vadisi Milli Parkının 1. derece doğal sit olarak tespit ve tescillerinin yapılmasını istiyoruz.

Dersim Halkı ve Doğasever, Çevre Hareketleri, Dernek, Oluşum ve Kişiler

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen + 1 =

More in Doğa ve Çevre

To Top