Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Dersim’de kepenk kapatma eylemine soruşturma

Dersim

Dersim’de kepenk kapatma eylemine soruşturma

Dersim’de  bugün gerçekleşen kepenk kapatma eylemi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

Dersimnews.com – Dersim’de, son günlerde meydana gelen çatışmaları protesto etmek ve çatışma ve operasyonların durması için kim tarafından yapıldığı belli olmayan çağrılar üzerine, bugün esnaf kepenk açmadı.

dersim-kepenk-kapatma-eylemi2016

Ezcane ve fırınlar dışında tüm esnafın kepenk kapattığı eylem hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dersim’de kepenk kapatma eyleminin, son olarak Kutu Deresi Vadisi’nde 13 PKK’linin öldürüldüğü çatışma ve operasyonların durdurulmasına yönelik çağrı üzerine gerçekleştirildiği iddia edilirken, Cumhuriyet Başsavcılığının, eylemi kimlerin organize ettiğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

Pilümür Vadisi’nde 15-16 Ekim tarihlerinde yapılan operasyonun ardından yaşanan çatışmada 13 PKK mensubu hayatını kaybetmişti.

TUNCELİ VALİLİĞİ ‘TOPLU İŞ YERİ KAPATMA’YI YASAKLADI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “iş yerlerinin toplu olarak kapatılması” yasaklanırken, yasağa gerekçe olarak Kabahatler Kanununun 32. maddesi gösterildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“İlimiz sınırları içinde yürütülen güvenlik operasyonları ve benzeri hususlar bahane edilerek zaman zaman işyerlerinin çeşitli provokatif ve yasadışı saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıkları gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir. İşyerlerinin toplu biçimde kapatılmasının halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak huzur ve sükûnunu bozduğu, kişilerin güvenlik, dirlik ve esenlik içinde günlük ihtiyaçlarını sağlamak suretiyle sağlıklı yaşamasını önemli ölçüde zafiyete uğrattığı tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167’nci maddesine göre “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; …”,
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır.”,
Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; “(Değişik: 23/1/2008-5728/125 md.) İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle: 27/3/2015 – 6638/16 md.) Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”,
5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32’nci maddesinde; “(1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye …. idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. …” hükümleri bulunmaktadır.
Bu itibarla, kamu düzeninin korunması için yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü gereğince ilimiz sınırları içinde bulunan işyerlerinin toplu olarak kapatılmasının yasaklanması, aksine davranılması halinde mevzuat çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması, bu kararın ilanen tüm vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilmesi Valilik Makamının 21.10.2016 tarih ve 2016/983 sayılı Olur’ları ile uygun görülmüştür.
Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
İlanen kamuoyuna, kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ olunur.”
Sosyal medyada paylaşın
        
   
Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

thirteen + 5 =

More in Dersim

To Top