Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Dersim aydınının kafa karışıklığı

Haberler

Dersim aydınının kafa karışıklığı

Dersim Aydın’ı, kafası karışık bir tipolojidir.. Öyle ki Sabah kalktığında Alevi’ci , öğleye doğru Kürtçü , öğle vakti Zazacı , akşama doğru Ermeni’ci , akşam ise Ateist olarak günü kapatan yer yüzünde müstesna bir yeteneğe vakıftır.

Gole Çetu ziyaretinde her perşembe çıla yakılır.

Gole Çetu ziyaretinde her perşembe çıla yakılır.

Kafası karışıktır genelde , istikrar denen kavram onda yoktur , istikrarsızlık ise hayat felsefesidir. , düşünsel anlamda kendisine karşı anarşisttir. Yeri gelir nihilisttir. Esasında her şeyi savunur gibidir ama hiç bir şeyide savunmaz.Genelde en büyük zaafı “ilericlik” adına ve “bananecilik” adına toplumunun kutsal değerlerinin tartışılmasına ve hakir görülmesine ilişkin tavırlara yönelik sessizliğidir.

Onun için ” kutsal” yoktur.Hayatı boyunca ” kutsala” karşı dolaylı yada dolaysız mücadele etmiştir. Bu mücadele sonucu toplumunun tüm tarihsel-teolojik mihenk taşlarını ya yerinden oynatmış yada yerinden oynatılmasına sessiz kalmıştır.

Sessiz kalmayana karşı ise şüphecidir. Çoğu zaman alaycıdır.İnsan denen mahluk , onun için kan gölünden ibarettir , duygu dünyası önemli değildir. Bu nedenle de duyguya önem vermez çünkü o duygu dünyasını önemsemez.

Önemsediği tek şey toplumsal birlik ve beraberliği sağlamamak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak , ne yapılması gerekmiyorsa onu yapmamaktır.

İşte böyle anlaşılmaz ve kafası her zaman karışık , istikrarlı bir fikirden ırak ortamda , kafası karışık olmayan tek bir kesim var ise onlarda katıksız bir şekilde Dersim’de ki Ari-Aryan kültürünün , Ewlade Resul pir-talip kültürünün ve bu kültürün kaynağı Aleviliğin yok olması için uğraş verenlerdir.

Bu uğraş verenler aklınıza gelebilecek her don’da karşınıza çıkabilirler , kimi zaman Alevi’den çok Alevici, kimi zaman Zaza’dan çok Zazacı , kimi zaman Kürt’ten çok Kürtçü, kimi zamanda Ermeni’den çok Ermenici ,kimi zamanda Marks’tan çok Marksçı görünürler.

Sahte gülüşlerinden samimiyetsizlikleri anlaşılır bu tiplerin. Ve işte Dersim Aydını , bu tiplere karşı mesafesini korumazsa ve nihilist tavrını sürüdürürse o zaman kesindir ki, 2038’de , elinde kala kala Kuru bir ” Dersim” sözcüğü kalacaktır.

Dersim Aydını , toplumuna -tarihine-teolojisine -diline karşı istikrarlı bir duyarlılıkta her zaman sınıfta kalmıştır.Bundan sonra bu şekil devam edecek midir ? Bu soruya , cevapta Agnostisizm devreye giriyor ki , Dersim Aydınını tarif eden fikir akımlarından biri de budur.

Dersim Aydın’ı bu gah bilinmez , gah nihilist , gah antı-ruhçu(hissiyat) , gah anti-mukeddesatçı tavrından kurtulmadığı sürece ve tarih-teoloji-edebiyatına kendi atasının dilsel ve dinsel hafızasından bakmadığı sürece Dersim’den geriye bir kuru sözcük kalacaktır geleceğe…

Dersim Aydını Yüzünü , yabancıların ve kendisine dost görünen sahte etiketli sözde Dersimsever’lerın Dersim hakkında yazdıklarına-söylediklerine değil de, kendi atasına , kendi atasının dağına , taşına, toprağına, suyuna, inancına, diline , tarihine , geleneğine döndüğü zaman ise , değil bir 38 Tertelesi , bin tane 38 Tertelesi başından geçsede Dersim’in Payidar olduğunu görecektir.

Dersim Aydını ,

Yeter ki ; atasının tek bir kutsal TEBERİK’İNİN , dost görünen yabancıların elmaslarından, altınlarından, pullarından, sahte gülüşlerinden değerli olduğunu bilsin…

Yeter ki…

Av. Cihan SÖYLEMEZ

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 1 =

More in Haberler

To Top