Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Munzur Özgür Aksın Meclisi: Peyzaj projesinden vazgeçilsin

Doğa ve Çevre

Munzur Özgür Aksın Meclisi: Peyzaj projesinden vazgeçilsin

Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözerlerinde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi; inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir.

Sosyal medyada paylaşın
        
   

DEDF, Ovacık PSAKD Cemevi, Ovacık Tarımsal Kalkınma Koopereatifi, CHP, SMF, HDP ve EMEP’in aralarında olduğu Munzur Özgür Aksın Meclisi, Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesine ilişkin açıklama yaptı.

Kurumlar, Gözelerin peyzaj düzenlemesi ile tahrip edileceği için projeden vazgeçilmesini istedi.

Munzur Özgür Aksın Meclisi’nin açıklaması şöyle:

”Bizler Dersim Halkı olarak yaşam alanlarımıza yönelik her türden yıkım projelerine karşı – barajlara HES’lere, madenciliğe, Munzur gözeleri peyzaj düzenleme projesine, jeoparka, orman yangınlarına, turizme, dere ıslahlarına, kum ve taş ocaklarına, arazilerin şirketlere tahsisine, spor turizmi adı altında canlılarımızın katledilmesi için yapılan ihalelere ve Dersim Halkı için aynı zamanda birer inanç merkezini temsil eden su varlıklarının ticarileştirilmesine- karşı mücadeleler yürütmekteyiz.

OVACIK’TA TOPRAKLARIN TAHSİSİ VE YAĞMALANMASINA HAYIR!

Ovacık ilçesinde yıllardır Köseler, Koyungölü, Paşadüzü ve Çakmaklı köylülerin ekip biçtiği ve mera alanı olarak kullandığı arazilerin “kiralanma” bahanesi ile büyük şirket veya şirketlere peşkeş çekilme planı ile karşı karşıyayız. Bölgemize dönük bu politikanın temel hedefi, geçimlerinin tamamına yakınını küçük aile çiftçiliği ile sağlayan Ovacık halkının toplumsal yapısıdır. Bu arazi tahsisleri köylerinde tarım/hayvancılık ile geçinenlere darbe vurarak, Ovacık çiftçisini, toprağını terk etmek zorunda bırakacaktır.

Topraklarını terk etmek zorunda kalacak insanlar ile yeni bir insansızlaştırma politikasının önü açılacaktır. Dünya genelinde yaşanan hastalıklar ve salgınlar göz önüne alındığında bu topraklarda insanların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlayan üreticiler olumsuz etkilenecektir.

Ovacık’ta toprakların tahsisi ile doğal-organik üretim yöntemi terk edilerek Kapitalist-Endüstriyel tarım yöntemi ile sağlıklı gıda üretiminden uzaklaşılacağı gibi topraklarımız da kirlenecektir.

Dersim kurumları olarak bu arazilerin şirketlerin tekeline bırakılmaması adına mücadele edeceğimizi belirtirken, şirketlere peşkeş çekilmeye çalışılan arazilerin topraksız köylüye ya da üretim kooperatiflerine tahsis edilerek, bu toprakların gerçek sahipleri olan yerel halkın kullanımına aktarılmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz.

“Munzur Gözeleri 2001 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmesinin yanı sıra Milli Park statüsünde ki Munzur Vadisine de kaynak teşkil eden akarsu yatağıdır. Uluslararası sözleşmeler ile de koruma altındadır.”

Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözerlerinde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi; inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir. Munzur Gözelerinde ki Peyzaj projesi ile koruma altındaki bir mekânın betonlaşmanın önü açıldığı gibi doğal bir inanç merkezi özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir. Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez. Bilimsel raporların hiçe sayılarak, yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir. Gözeler, Ziyaret alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Halkın, kanat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Bizler Dersim Kurumları olarak şimdiye kadar Dersim’de yaşam alanlarımızın yok olmasına sebep olacak her türlü projeye karşı çıktık bundan sonra da benzer projelere karşı mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Sağlıklı, doğal ve organik gıda herkesin hakkı, yerel üretici kıymetlimizdir.

Dersim Ovacık’ta özel şirketlere kamu arazilerinin tahsisine ilişkin uygulamadan vazgeçilmelidir.

Topraklar yoksul köylüye verilmeli, tarım ve hayvancılık desteklenmelidir.

Peyzaj düzenlemesi altında Munzur gözelerinin tahrip edilmesine hayır!

Dersimdeki su kaynaklarının taşınmasına hayır!

Dersim’de toprakların tahsisi ve yağmalanmasına hayır!”

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 − five =

More in Doğa ve Çevre

To Top