Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Luvi Araştırmaları Vakfı: Alevilik ile Luvilik arasında bir bağlantı yok

Haberler

Luvi Araştırmaları Vakfı: Alevilik ile Luvilik arasında bir bağlantı yok

”Alevilerin Luvilerle akraba olmaları münkün değildir.”

Sosyal medyada paylaşın
        
   

İsviçre’nin Zürih şehrinde faaliyet gösteren Luvi Araştırmaları Vakfı (Luwian Studies), Alevilik ile Luvilik arasında herhangi bir bağlantının olmadığını açıkladı.

Kimi çevrelerin uydurduğu ‘Aleviliğin Luviliğin devamı olduğu’ iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Luvi Araştırmaları Vakfı, Aleviliğin Luvilik ile bağlantılı olduğu iddialarını gerçek olmadığını açıkladı. Vakıf, Alevilerin Luvilerle akraba olma olasılığının olmadığını söyledi.

Luvi Araştırmaları Vakfı’nın yaptığı açıklama şöyle:

“Luvi Araştırmaları vakfının dikkatine, bazı sosyal medya paylaşımlarının Alevi cemaatinin eski Luvilerin torunları olabileceğine dair bir inancı ifade ettiği ortaya çıktı. Alevilere büyük saygı duymamıza rağmen Luvilerle akraba olmaları mümkün değildir. Luvi terimi, Küçük Asya’nın batısında Orta ve Geç Tunç Çağı boyunca var olan şehir devletlerini ve küçük krallıkları ifade eder. Bunlar, en büyük dil grubunu oluşturan Hint-Avrupa kökenli Luvice konuşanlar ile çok etnikli ve çok dilli idi. Luvi hiyeroglif yazısı, MÖ 600’den sonra artık kullanılmıyordu, ancak Luwian dilinin kullanımı Roma dönemine kadar devam etti.

Aleviliğin kökeni Türk kültürüne dayanır. Din, Luvi dilinin ortadan kalkmasının üzerinden bin yıldan fazla bir süre sonra, 13. ve 14. yüzyıllarda Oğuz-Türkmen boylarının Orta Asya’dan (Horasan) Anadolu’ya gelişlerinden sonra yayıldı. Arkeolojik araştırmalar, Luwiler ile bugünün Türkiye’sine göç eden halklar arasında bir bağlantı olduğuna dair hiçbir kanıt sunmamaktadır ve Luwiler ile günümüzün dini toplulukları arasında kesinlikle hiçbir doğrudan bağlantı yoktur.

Luwian Studies, Türkiye’nin şimdiye kadar çok az arkeolojik ilgi gördüğü MÖ 2000 ile 1000 yılları arasındaki dönemi aydınlatmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Vakıf kurulunun bu açıklaması, herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için argümanı netleştirmeyi amaçlamaktadır.”

Açıklamanın İngilizce metni:

”It has come to the attention of the Luwian Studies foundation that some social media posts have expressed a belief that the Alevi religious community may be descendants of the ancient Luwians. Although we have great respect for the Alevis, it is not possible that they are related to Luwians. The term Luwian refers to the city-states and petty kingdoms that existed during the Middle and Late Bronze Age in western Asia Minor. These were multi-ethnic and multi-lingual with speakers of Luwian, which is of Indo-European origin, making up the largest language group. The Luwian hieroglyphic script was no longer in use after about 600 BC, although use of the Luwian language persisted until Roman times.

Alevism has its origin in Turkic culture. The religion spread after the arrival of Oghusian-Turkmen tribes from Central Asia (Khorasan) into Anatolia in the 13th and 14th centuries, more than a millennium after the disappearance of the Luwian language. Archaeological research provides no evidence of a connection between Luwians and the peoples who immigrated into today’s Turkey – and certainly no direct connections exist between Luwians and today’s religious communities.

Luwian Studies aims to help illuminating the period between 2000 and 1000 BC in western Turkey, which has so far received too little archaeological attention. – This statement of the foundation board aims to clarify the argument to prevent any misunderstandings.”

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

19 + one =

More in Haberler

To Top