Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Şaroğlu'dan köylere geri dönüş için kanun teklifi

Haberler

Şaroğlu'dan köylere geri dönüş için kanun teklifi

Şaroğlu, 1994-99 yılları arasında terör nedeniyle boşaltılan köylere geri dönüş için kanun teklifi verdi.

Sosyal medyada paylaşın
        
   

CHP Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, 1994 ile 1999 yılları arasında köyleri boşaltılan yurttaşlara nakdi yardım yapılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Vekil Şaroğlu, verdiği kanun teklifi şöyle:

GENEL GEREKÇE

Ülkemiz Doğu ve Güneydoğu illerinde uzun yıllar devam eden terör olaylarından kaynaklı, birçok yurttaşımız büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Güvenlik kaygılarından dolayı birçoğunun köylerini terk ederek, büyük kentlere göç etmek durumunda kaldığı bu yakıcı süreçten Tunceli ilimiz de olumsuz olarak etkilenmiştir.

Tunceli’de de uzun yıllar devam eden ve özellikle 1994-1999 yıllarında artış gösteren terör olayları nedeniyle yüzlerce köy ve mezra boşaltılarak, birçok bölge yasaklı ilan edilmiş ve binlerce insan göçe zorlanmıştır. Bu süreçte, ilimizin büyük bir kısmı askeri alan ilan edildiğinden kısmen veya tamamen boşaltılmış yerleşim yerlerinin yol, elektrik, içme suyu gibi alt yapıları kullanılamaz hale gelmiştir. Buralarda bulunan konutlar uzun süre sahipsiz kaldıkları için harabeye dönmüştür. Araziler, tarlalar ile yerleşim yerlerindeki okul, sağlık ocağı kullanılamaz duruma gelmiştir. Aynı şekilde, bölge halkının temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık çalışmalarının yapılma koşulları da ortadan kalkmıştır.

Öte yandan, 9.2.1996 tarihli Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Boşaltılan Yerleşim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla kurulan TBMM Komisyon Raporu’nda yer verilen, Dönemin OHAL Bölge Valiliğinin Kasım 1997 tarihli boşaltılan köy ve mezralar ile zorunlu olarak göç eden yurttaşlarımızın durumunu gösteren verilerine göre, Tunceli ili genelinde 183 köy 823 mezra ve 8439 haneden toplam 41939 yurttaşımız zorunlu göçe maruz bırakılmıştır.

1990’lı yıllardaki çatışma ortamından en fazla etkilenen kentlerden biri olan Tunceli ilimizde telafisi mümkün olmayan bu sancılı süreç, son dönemde yerini yavaş yavaş geri dönüşlere bırakmaktadır. Ancak gönüllü olarak köyüne geri dönmek ve yaşam koşullarını oluşturmak isteyen yurttaşlarımızın, bu durumu sağlayabilmeleri için ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu sebepten ötürü, mağdur edilen ve köyüne geri dönerek burada yeni bir yaşam kurmak isteyen yurttaşlarımızın ihtiyaçları (yeniden yerleşme, tarımsal-hayvansal zararlar vb. giderler) devlet tarafından karşılanmalıdır.

1994-1999 yılları arasında terör olaylarından kaynaklı köyleri boşaltılarak mağdur edilen ve başka illere göç edilmeye zorlanan yurttaşlarımızdan gönüllü olarak köyüne geri dönenlerin yaptıkları evin maliyeti – İçişleri Bakanlığınca oluşturulacak bir kurul gözetiminde- rayiç bir bedel karşılığında İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmalıdır. Aynı şekilde kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren köyüne geri dönmüş veya geri dönecek olan yurttaşlarımıza, yaptıkları/yapacakları ahır, ağıl ve tarımsal faaliyetlerinin bedelinin yüzde 50’si gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla Genel Müdürlük bütçesinden karşılanmalıdır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile Kanunun amacı belirlenmiştir.

MADDE 2- Bu madde ile Kanunun kapsamı belirlenmiştir.

MADDE 3- Kanunda geçen bazı kavramlar tanımlanmıştır.

MADDE 4- Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle köyleri boşaltılarak göç etmeye zorlanan yurttaşlardan gönüllü olarak köylerine döneceklerin yapacakları başvuruları değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere bir komisyon kurulması amaçlanıyor.

MADDE 5- Bu madde ile Komisyonun görevleri belirlenmiştir.

MADDE 6- Kanun kapsamında karşılanacak zararların neleri içereceği belirleniyor.

MADDE 7-Bu kanun kapsamında hak sahiplerine yapılacak yardımların vatandaşların beyanı, adli, idari ve askeri birimlerdeki bilgi ve belgeler göz önünde bulundurularak günün ekonomik koşullarına göre belirlenmesi öngörülüyor.

MADDE 8- Bu kanun kapsamında yapılmasına karar verilecek yardımın İçişleri Bakanlığı bütçesinden üç ay içerisinde ödenmesi ve bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmaması düzenleniyor.

MADDE 9- Yürürlük maddesidir.

MADDE 10- Yürütme maddesidir.

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

20 − six =

More in Haberler

To Top