Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Serva zonê xo Zazaki ju game bêrjime / Zazaca için bir adım atalım

Haberler

Serva zonê xo Zazaki ju game bêrjime / Zazaca için bir adım atalım

Unutmayalım ki Zazaca seçmeli ders bizim ve çocuklarımızın en temel demokratik insanı kollektif toplumsal hakkıdır.

Sosyal medyada paylaşın
        
   

Ali Haydar Çatakçin

Serva zonê xo Zazaki ju game bêrjime.

Yasaklı ve baskı sistematiğinin hüküm sürdüğü bir coğrafyanın kadim dilidir Zazaca.Birçok toplumsal katliam, soykırım pratiklerine ve son derece programatik tarihsel yıkım eylemlerine tanıklık etmiştir.

4 bin yılı bulan arkaik geçmişi ile müthiş zengin köklü bir kaynağa sahiptir Zazaca. Bu tarihsel toplumsal serüveni ondan çok şey alıp götürdüğü gibi çok daha fazlasınıda haznesine katmıştır. Hint Avrupa dil ailesinin, irani diller familyasının en yaşlı ve yapısal özellikleri bakımdan ise son derece orjinalitesine bağlı kalmış muhafazakar bir dil özeliği göstermektedir.

Bu özelliklerini bütün kuşatıcı ve yıkıcı etkilere rağmen korumuştur kadim Zazaca dili. Zazaca açısından son 50 yıl son derece tahripkar ve eritici olmuştur toplumsal kullanım coğrafyasında. Bu içerden ve dışlarından geliştirilen bir yıkım sistematiği şekilinde yaşanmıştır. İnkarcılık, yoksama ve çeşitli gerçek dışı, anti bilimsel birbirilerinden devşirme ultra teoriler ilede bu yıkım dilde yani Zazaca’da derinleştirilerek devam ettirilmek istenmektedir. Bu açıdan toplumun belirli bir kesiminde yaşanan kopma ve kafa karışılığını göz önünde bulundurduğumuzda, beli bir sonuç alındığınıda söylemek yanlış ve abartı olmayacaktır.

2009’da UNESCO’nun kendisi için tehlike canları çalan diler listesinde maalesef ki bu kadim dil Zazaca’da bulunmaktaydı. Bunun birçok kesimde ana dilimize dönük bir canlanmaya yol açtığıda söylenebilir. Ama burada kollektif toplumsal bir ortaklık henüz yaratılmamıştır maalesef ki. Çok geniş bir aydın, sanatçı ve kültürel emekçi kitlesi olmasına rağmen bu noktada Zazaca hala yeterince kollektif toplumsal ortaklıkla güçlü bir sahiplenmeyi beklemektedir diyebiliriz.

Bununla birlikte kazanılmış demokratik haklar kapsamında görülmesi gereken, yaşayan diler kapsamında olan eğitim kurumlarına pratik olarak yansıyan kimi küçümsenmez kazanımlar söz konusudur.Üniversiteler başta olmak üzere, ilköğretim kurumlarında da bu demokratik kazanımın sonuçu olan Seçmeli dersler kapsamında ana dinimiz Zazaca verilmektedir.Seçmeli dersler kapsamında orta okullarda, 5, 6, 7, 8’inci sınıflarda Zazaca seçilerek okutulmaktadır. Bu son derece önemli somut bir pratik kazanımdır ana dilimiz Zazaca için.

Bunun içindir ki, tercihleri 04.01.2021 ile 22.01.2021 arasında yapılan Zazaca seçmeli ders seçimini çocuklarımız için mutlaka yapalım. Çevremizdeki ulaşabildiğimiz her bir kimseyede Zazaca seçmeli ders tercihlerini yapması için gerek pratik farkındalığı geliştirmek için gerekse en maksimum enerji ve çabayı göstererek güçlü bir katılım açığa çıkarmak için her birimiz üzerine düşen pratik adımları atalım.

Ana dilimiz Zazaca için güçlü katılım sürecinin birer öznesi olalım. Unutmayalım ki Zazaca seçmeli ders bizim ve çocuklarımızın en temel demokratik insanı kollektif toplumsal hakkıdır. Bu hakkı en geniş ve en güçlü toplumsal katılım ile kullanıp, kullandıralım.

Sey qaji vano ke ”her thayr zonê xo de waneno, her was koka xo sêro reweno“ gosro na qêsa bilaneniya sairê ma sernime, serva zonê xo ju game bêrjime!

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve + 19 =

More in Haberler

To Top