Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Gazi Halkı Yavuz’a Karşı Yürüyor

Gündem

Gazi Halkı Yavuz’a Karşı Yürüyor

Borç bilgilerini öğrenme bağkur, hizmet dökümü alma

Burada, mahsusen vurgulamak istediğimiz, figür ile yeryüzü bağkur sorgulama  arasındaki ilişkinin ne bir parçalanmamış oluşturduklarıdır. Reklam fotoğrafında toy eksik etek evet da motor yağının vahit başlarına algılanması lafız kolokyum olamaz. gösterici bir parçalanmamış olarak algılanır. Ancak, bu bütüne “anlamını’ veren, parçaların (seksi kadın, motosiklet yağı) kendi aralarında ilişkilendirilmesidir. böylecene durum psikolojisinde konstrüktif bütünlük; figür ve döşeme arasındaki belirleyici ilişkiden kaynaklanmaktadır. Bir değişik deyişle, figürün anlamı onun taban ile ilişkisinden, nüsha biçimde, zeminin anlamı da onun, figürle olan ilişkisinden ve bu ilişkilerin bütünsel bir boy oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bunlardan sâdır meyve ise, rastgele bir nesnenin uslu başına değil, ait olduğu ilişkiler bağkur sorgulama çerçevesinde algılandığında bir anlamı olabileceğidir. Buradan da anlaşılabileceği kadar algılama, duyular aracılığıyla varlığı belli birtakım nesnelerin, belirli ilgi sistemleri (gestaltlar) içine oturtularak “anlamlandırılmaları” süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu “anlamlandırma” ise, bireyin küçüklüğünden itibaren, nesnelerden duyusal olarak gelen verilerle, verilerin kaynağı olan nesneler beyninde zihin su taşkını ve yaşam tecrübi bir ilişki kurması ile gerçekleşir. Böylece, algılanan, yani anlamlandırılan nesne, bireyin bağkur hizmet dünyası ile ilişkilerin şeması (zihinsel haritası) ortamında bir yere oturtulmuş demektir. Duyular bize bir şeyin “soğuk “ “acı” evet da “kırmızı” olduğunu iletirler. Bunlar henüz basit, şuurlu anlatımlara kavuşturulamayacak niteliklerdir. Oysa, bu nitelikler, kimi “şey”lere ait olan niteliklerdir. Örneğin, bir ayakkabı kırmızıdır,  alım soğuktur, vb… Buna göre, “soğuk, kırmızı” gibi mesajlar bizim “duyum yani his organlarıyla bağkur hizmet mevrut mesajları), duyumların nesnelerle ilişkilendirilmesi ise (soğuk hava, al ayakkabı) “algılarımızı” oluşturur. biçim psikolojisinin bulgularına dayanarak, algılamayı “bireyin bilincine simultane maruz bir nesne, durum evet da olayı manidar bir tam halinde örgütlenmesi süreci” olarak tanımlamaktadır. Yani birey, yaşantısının bir parçası olan rastgele bir nesneyi, durumu evet da olayı, duyu organlarının ilettiği parçasal verilerden, bütünsel, bir anlama dönüştürerek algılar. Algılama, duyularla gelen parçasal verilere değil, bunlar arasındaki total ilişkilerin yapılanmasına tutkun olarak gerçekleşir. Mona Lisa tablosu bağkur borç sorgulama adına salt Mona Lisa’nın ellerini ayrıntılı olarak gösteren büyütülmüş bir fotoğrafla karılaştığımızda, elan evvelden tablonun tamamını  defalarca gördüğümüzden ve de tablonun bütününü canlandıracak parçasal veriler) zihnimizde kayıtlı olduğundan, Mona Lisa’yı Leonardo Da Vinci’nin yarattığı biçimde, bütünsel bir hülya olarak algılarız. Çoğu nöbet reklamcıların uyguladığı yol bile budur. Bütünün en kolayca algılanabilir parçası izleyiciye verilir ve bütünsel hülya yaratılır (çağrıştırılır). Yani isim kendi kendine zihinsel bir sürece sokularak ileti içeriğine dahil edilir. natürel olarak bu hesap mesaj etkinliğini bir rol oynar, çünkü birey mesajın parçası haline gelmiştir. 2. düşüntülü Yaklaşır bağkur borç sorgulama am  ihmal ettiği belleksel sorunları bahusus vurguladığı için, algılamada en mühim rolü belleğe yükleyen “kurgusalcı yaklaşımı” da tetkik etmek gerekir. Bu okul, algılamanın bir montajlama işlemi olduğu görüşündedir. Uyarıcıların hat sistemini etkilemesiyle oluşan “duyum bellekte depolanan bir kısım bilgilerin seçilmesi, irdelenmesi ve bu duyumlara eklenmesi ile “algılara dönüştürülür. belli bir algının örgütlenmesi, beyinin önerdiği gibi) montajlama işlemidir.

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − 8 =

More in Gündem

To Top