Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Milletvekili adayı Cihan Söylemez’in seçim vaatleri ne?

Siyaset

Milletvekili adayı Cihan Söylemez’in seçim vaatleri ne?

Av. Cihan Söylemez CHP’den milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşın
        
   

Dersim’den CHP milletvekili aday adaylığını açıklayan avukat Cihan Söylemez, seçilmesi halinde gerçekleştireceği projelerini ve seçim vaatlerini açıkladı.

Dersim’de pek çok önemli davalarda avukatlık yapmış olan Cihan Söylemez’in Dersim için seçim vaatleri şöyle:

MUNZUR-DERSİM KANUNU

“6 Şubat Tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi bizlere göstermiştir ki, ülke siyasetine son 20 yıldır hakim olan beton-çimento siyaseti iflas etmiştir. Türkiye’nin ve Dersim’in tekrardan ayağa kalkması gerekmekte ve üretim ekonomisine odaklanması gerekmektedir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ben ve sizler aynı acılı tarihin evlatlarıyız. Gözyaşlarımızı geçmiş için yeterince döktük şimdi ise hukuk devleti ilkesi gereği Yasama Meclisinden Bir “Munzur-Dersim Kanunu” çıkarılmasını sağlamak ve geçmişin yaralarını sarmak için çalışmak, aday olarak benim hedefim.”

Munzur bizim varlık sebebimiz.
Munzur’a varlığını borçlu olan bizler
Munzur adıyla ilimizin “etnik,linguistik, inançsal,ekolojik,arkeolojik, tarihsel mirasının” yasayla ile koruma altına alınmasını ve Üniter birlik içinde, Çokluk içinde birlik anlayışı ile yerel iradenin, ulusal irade ile uyum içinde yetkilerinin genişletilmesini tartışabilmeliyiz

DERSİM’E ÖZEL KALKINMA BÜTÇESİ

Dersim topraklarının kara mayınlardan temizlenmesini sağlamak, 90’lı yılların çatışma ve şiddet tahribatından, sarmalından kurtarmak ve köylerimizi bayındır hale getirmek, şehrimizi yeni bir imar yasası ile deyim yerindeyse Almanya’nın bir “Heidelberg şehrine” dönüştürmek benim hedefim. Dersim’in Ekolojik ve Arkeolojik Mirasının Güçlü yasalarla koruma altına alınmasını sağlamak benim hedefim. Merkezi Bütçeden Dersim’in geçmişte yaşadığı tahribatlar nedeniyle “Özel Bir Kalkınma Bütçesinin” Dersim’e ayrılmasını sağlamak benim hedefim.”

KİMLİK KONTROLLERİ KALKACAK

Dersim’e giriş-çıkışlarda kimlik kontrolleri ile hala 90’lı yılların buhranını hafızada yaşanmaktadır. Lüzumsuz kimlik kontrollerini kaldırmak benim hedefim. Dersim’in zengin, özgün etnik ve inançsal kimliğini koruma altına alan, üniter birlik içinde Çokluk içinde birlik anlayışı ile Yasa ve Anayasa değişikliklerini yapmak ve yeni yasalara emek vermek benim hedefim. Öyle ki tehdit altında olan Anadilimiz Zazaca/Kırmancki’nin eğitim-öğretim hayatında güçlü yasalarla geleceğinin teminat altına alınmasını sağlamaya çalışacağım. 

ALEVİ İNANCININ YERİ

Diyanet İşleri Başkanlığına merkezi bütçeden vergilerin aktarılmasına son verecek bir yasa değişikliği hedefim. İnanç Vergisi Uygulaması ile vatandaşların isteğe bağlı olarak yerellerde vergi mükellefi olması için çalışacağım. Böylece hiçbir vatandaşın vergisi, rızası dışında inanç işlerinde kullanılmayacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığının protokolde ki yeri Alevi, Hristiyan, Yahudi İnanç Temsilcileri ile aynı olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığının lüks makam araçları ihale yoluyla satılarak, geliri merkezi bütçeye devredilecektir.

Zorunlu Din Dersi Uygulaması kaldırılacaktır. Zorunlu din dersi yerine inanç Tarihini de içeren Anadolu Medeniyetleri dersi, resmi eğitim-öğretim müfredatına alınacak, çocukların küçük yaşlarda önyargılarla bilinçlerinin şekillenmesine son verilecektir. 

Cemevlerinden geçmişte alınan tüm elektrik ve su giderleri, Cemevlerine faiziyle birlikte iade edilecek, Cemevleri “Yasal” olarak ibadethane olarak kabul edilecektir.  Eğitim-Öğretimin Laik, Bilimsel ve İnsan Haklarına uygun şekilde yapılması noktasında yasaların değiştirilmesi için çalışacağım.

Dersim’de “Alevi Ocaklarının” tarihsel özgün misyonlarına uygun şekilde varlıklarını koruması için günümüze kadar devam eden, laik devlet laik hukuk anlayışına aykırı politik müdahaleleri sona erdirmek için gayret göstereceğim.

Milli Eğitim Bakanlığı müfretadının, şehrimizin özgün etnik ve inançsal yapısına uygun şekilde tanzimi için çalışacağım. Şehirde ki tüm düzey okullarda “Gağan, Xızır, Hawtomal, Qere Çarşeme” adlı kutsal günlerin Kültür Dersi müfredatında olmasını sağlayacak, Şehrimizde Gağan ve Hawtemal Bayramlarının resmî tatil olmasını sağlayacağım…

DİĞER VAATLER

Ceza Kanununda yapılacak yasa değişiklikleri ile Cumhuriyet’in 100.yılında CEBRE başvurmadığı halde sadece basın toplantısı, toplantı gösterileri ve yürüyüşü, basın-yayın faaliyetleri, ifade ve düşünce hürriyeti hakları ihlal edilen yurttaşların ceza soruşturmalarının ve ceza davalarının düşmesi veya kapanması, bu yönde kesinleşmiş ceza dosyalarının tekrardan açılarak, ilgililer lehine karar verilmesi için uğraşacağım.

Şehrimizin demografik yapısının korunması ve toplumuzun özgün ve eşsiz kültürünün yaşaması için en az 50 bin Dersimlinin şehrimize kalıcı olarak dönmesi için çalışacağım.


Şehrimizde ayrı bir Arkeoloji Müzesi kurulması, İlimize ait tarihi eserlerin şehrimiz müzesine getirilmesi ve ilimizde Arkeoloji Kazılarının bilimsel veriler ışığında yapılması ve hızlanması , define avcılığının sona erdirilmesi için uğraş vereceğim.


TBMM Dilekçe Komisyonunda henüz hiç birinin cevabı verilmemiş, Dersimlilerin dilekçelerinin cevaplanması ve bunun için özel bir komisyon tahsisi için çalışacağım.


Ülke çapında kuzey-güney yönlü ucuz ve kaliteli tren yolu taşımacılığı için uğraş vereceğim. Elazığ Havalimanının, Kovancılar’a taşınması ve böylece Elazığ Havalimanının pek çok şehre ulaşım mesafesinin kısalması için uğraşacağım.


12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden günümüze değin ülke genelinde vuku bulmuş “tüm faili meçhul cinayetlerin” araştırılması ve faillerinin bulunması için Özel Yetkili Bir Meclis Soruşturma Komisyonu için çalışacağım.

Siyasetin bir gelir aracı olarak kullanılmasını engelleyecek, Siyasi Etik Yasasının çıkması için çalışacağım.


Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile kapatılan tüm Bektaşi ve Mevlevi Dergahlarının, geniş bir toplumsal uzlaşı sonucunda yeni bir Cumhuriyet Yasası ile açılması, mülkiyetlerinin 1925 senesinden önce ki hak sahibi aile veya kurumlara iadesinin sağlanması için çalışacağım. Anadolu’nun Hümanist Sufi Akımlarının, Selefi Din görüşlerince yok edilmesinin karşısında olacağım. Ülke genelinde Selefi/Vahabi/Cihadist dini faaliyetlerin önlenmesi ve yasaklanması için uğraşacağım.


Kira Kanununda yapılacak değişikliklerle, Avusturya Modeli bir Kira Yasasının hayata geçmesi için uğraşacağım.


Sosyal medyada paylaşın
        
   
Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nine − 1 =

More in Siyaset

To Top