Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Postnişin Veliyettin Ulusoy Başbakan’dan Çadırkent Talep Etti

Alevilik

Postnişin Veliyettin Ulusoy Başbakan’dan Çadırkent Talep Etti

Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veliyettin Hürrem Ulusoy, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na mektup yazarak Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri kapsamında Çadırkent kurulmasını talep etti.

Dersimnews.com – Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürren Ulusoy,Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Kültür Sanat Etkinlikleri öncesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’na bir mektup gönderdi. Hacı Bektaş İlçesi’nin barınma, dinlenme, konaklama, su, fiziki altyapı eksikliği gibi sorunlarının çözülmemesi nedeniyle anma etkinliğine katılan yüzbinlerce insanın çok zor şartlarda birkaç günü geçirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Ulusoy, Çadırkent kurulması talebinde bulundu.

veliyettin-hurrem-ulusoy

Hacı Bektaş Dergâhı Postnişini Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veliyettin Hürrem Ulusoy’un Başbakan Ahmet Davutoğlu’na mektubu şöyle:

Sayın Başbakan, bu şartlar altında devlet yetkililerinin ve siyasi parti temsilcilerinin koruma ordusu, çevik kuvvet ekipleri, keskin nişancılar eşliğinde ve etrafında geniş güvenlik “koridoru” oluşturarak Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri katılmalarının bir anlamı ve manası yoktur. Bu tür katılımların ulusal ve uluslararası düzeyde bir anlam kazanabilmesi için daha önceki yıllarda düzenlenen “törenler”e katılan insanların sayısı dikkate alınarak bir Çadır kentin kurulması ile karşılaşılan olası sorunların büyük ölçüde giderilmesinde kolaylaştırıcı olacaktır.

1964 tarihiden itibaren her yıl 16-17-18 Ağustos günlerinde ulusal düzeyde ve 1990 yılından itibaren ise uluslararası çerçevede olmak üzere Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri olarak düzenlenmektedir. Bu anma etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinde ve Dünya’nın farklı ülkelerinde sayıları yüzbinleri aşan oranda insan katılmaya çalışmaktadır. İlçenin gerek altyapı eksikliği ve gerekse bugüne kadar doğru düzgün bir hizmet ve yatırımın yapılmaması nedeniyle gelen insanlar yaklaşık bir hafta çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin, insanlar okulları kiralanıp sınıf ve koridorlarda, birçoğu dışarıda kendi araçlarında veya toprak üzerinde ve çok azı kendi imkanları ile kurdukları çadırlarda yatmaya çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen böyle bir anma etkinliğinde barınma, dinlenme, konaklama, su, fiziki altyapı eksikliğinden kaynaklı nedenlerden dolayı insanların zor şartlar ile karşı karşıya kalması 21. Yüzyılın Türiyesi’ne yakışmamakta ve aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası düzeyde saygınlığına gölge düşürmektedir.

Oysa ki, Hacı Bektaş Veli, insan-ı kâmilin değerini, kâinattaki yerini, önemini anlam ve etkisini, gelişmenin yaratıcılığını, erdemin insan hayatındaki yerini, tenasühün olgunlaştırıcılığını, iyinin, güzelin ve doğrunun yönlendirici erkini konu edinen bir yaşam felsefesini ortaya koyan, geleneksel baskıcı ortamda dahi hayatı yeşerten, anlam veren, insanın otoriteye bağlılığından kaynaklanan güçsüzlüğüne karşı ok, kılıç ve kalkan yerine güler yüz, güzel söz ile karşı çıkan; yüzyıllardır yılmayan, öğretisi her dönemde kabul görülen şöyle ki: “her dem yeni doğan” yeniliğin geliştirici, diriltici sıcaklığı içinde tomurcuk güller gibi açılan bir öğretinin, felsefenin, kültürün, anlamlı bir hayatın Piri’dir.

Başka bir deyişle; yeniyi araştırıp bulmanın, geçmiş ile “vahdet-i vücut” felsefesi ile barışık, ardından gelenleri zaman ve mekân tanımadan düşünmeye, sevmeye, aramaya, incelemeye mihman buyur eder gibi çağırmış, zora, baskıya, kötülüğe iyilikle, güler yüzle, sevgi ile hoş görüyle, enginlikle ama riyasız, fakat çıkar beklemeden, onurla ödünsüz karşı durmuş insan-ı kamil felsefesine dayalı bir yaşam biçimini yoğurup yapan Serçeşme’nin Piri’dir.

Serçeşme’nin Piri Hünkarı Hacı Bektaş Veli, kendisine gelen her misafiri, konuğu mihman Ali düsturu ile karşılamış ve aynı düstur ile uğurlamıştır. Fakat, Türkiye bugün Hacı Bektaş İlçesi’nin barınma, dinlenme, konaklama, su, fiziki altyapı eksikliği vb. sorunları çözemediğinden dolayı anma etkinliğine katılan yüzbinlerce insan çok zor şartlarda birkaç günü idame etmeye çalışmaktadır.

Sayın Başbakan, bu şartlar altında devlet yetkililerinin ve siyasi parti temsilcilerinin koruma ordusu, çevik kuvvet ekipleri, keskin nişancılar eşliğinde ve etrafında geniş güvenlik “koridoru” oluşturarak Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri katılmalarının bir anlamı ve manası yoktur. Bu tür katılımların ulusal ve uluslararası düzeyde bir anlam kazanabilmesi için daha önceki yıllarda düzenlenen “törenler”e katılan insanların sayısı dikkate alınarak bir Çadırkentin kurulması ile karşılaşılan olası sorunların büyük ölçüde giderilmesinde kolaylaştırıcı olacaktır.

Bu vesile ile gelecek Şeker Bayramınızı en içten dileklerim kutlar, saygılar sunarım.

Veliyettin Hürrem ULUSOY
Hacı Bektaş Dergâhı Postnişini
Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 − three =

More in Alevilik

To Top