Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Halvori Gözeleri, otel projesine kurban edilmesin!

Dersim

Halvori Gözeleri, otel projesine kurban edilmesin!

Kutsal Halvori Gözeleri, yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya.

Sosyal medyada paylaşın
        
   

Munzur Vadisi Milli Parkı koruma alanı içerisinde yer alan ve kutsal ziyaret mekanı olarak kabul edilen Halvori Gözelerinde otel projesi yapıldığı ortaya çıktı.

Projeye tepki gösteren Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Av. Barış Yıldırım, “Doğamıza ve kültürel mirasımıza ticarileştirmeye karşı sahip çıkacağımızı belirtmek istiyoruz” dedi. 

Projenin inşaatının başlaması durumunda yargıya başvurulacağını belirten Yıldırım’ın yaptığı açıklama şöyle:

Bilindiği üzere Munzur Vadisi, 1971 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Millî Park olarak ilan edilmiştir.

Millî Parkın temel kaynak değerlerinden biri de Halvori Gözeleridir. Halvori Gözeleri, ilginç özelliklere ve güzelliklere sahip olduğu gibi bilimsel ve estetik bakımından da muhteşem bir tabiat alanıdır. Gözelerde çok sayıda noktadan çıkan su kaynakları bulunmaktadır.

2872 sayılı Millî Parklar Kanunu ile Millî Parklar Yönetmeliğine göre Halvori Gözeleri Millî Parkı ‘Mutlak Koruma Zonunda’ bulunmaktadır.

Gözeler, aynı zamanda kültürel ve inançsal bakımdan da kültürel miras alanıdır.

Hal böyleyken Doğa koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü XV. Bölge Müdürlüğü tarafından Halvori Gözelerinde, Bungalow Ev Tip Otel işletmeciliği için resmî süreç başlatılmış olduğunu bugün öğrendik. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte inşaat için ihale gerçekleştirileceğini de öğrendik.

Halvori Gözelerinde Otel inşa edilmesi hukuka, akla ve vicdana aykırıdır.Reklam

Neden mi?

  1. Bölge Munzur Vadisi Millî Parkının Mutlak Koruma Zonundadır. Bu sahalarda insan kaynaklı hiçbir faaliyete izin verilmez.
  2. Bölge, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesinin EK-II Listesine göre koruma altında bulunan Yaban Keçilerinin habitat alanıdır. Bu alanlarda insan etkileşimi kesinlikle yasaktır.
  3. Bölge Birleşmiş Milletler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi hükümlerine göre koruma altındadır.
  4. Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre de bölgenin doğal peyzajının korunması esastır.
  5. Bölgede Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi bulunmadığından insan kaynaklı atıklar 2872 sayılı Çevre kanununa aykırı şekilde toprak ve suya karışacaktır. Bu durum ise başta su kaynağı durumundaki Halvori Gözelerinde ve Munzur nehrinde geri dönüşümü olmayacak kirlenmeye sebebiyet verecektir. Netice olarak, sucul ekosistem bozulacaktır.
  6. Gözeler Aleviler açısından ziyaretgâh yeri olup “Kavl-u karar” mekânıdır.
  7. Dünyada ve Türkiye’de doğal yaşam ortamlarının insan baskısı ile tahrip edilmesinin virüs salgını gibi hangi olumsuzluklara sebebiyet verdiğinin son derece açıkça anlaşıldığı bugünlerde Halvori Gözeleri gibi ender bulunan bir tabiat sahasında Otel inşa edilmesinin anlaşılır bir yanı da yoktur.

Doğamıza ve kültürel mirasımıza ticarileştirmeye karşı sahip çıkacağımızı belirtmek istiyoruz.

Yukarıda açıklanan tüm gerekçelerle derhal Otel Projesinden vazgeçilmelidir.

Aksi durumda Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi olarak tüm hukuksal yollara başvuracağımızı belirtmek isteriz.

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen + one =

More in Dersim

To Top