Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

Alevi Gençliği Örgütleniyor

Alevilik

Alevi Gençliği Örgütleniyor

Bir grup Alevi gencinin bir araya gelmesi ve artık yeter! demesi sonucu oluşturulan Alevi Hak İhlallerini Araştırma ve Gençlik Derneği (AHİGED) Oluşumu sosyal medya ve güncel hayatta görünürlülüğünü arttırmaya başlıyor. alevi-gencligi

Dersimnews.com – Aleviler, yüzyıllarca baskı, sömürü ve katliamlara maruz kalmış ve “Nefretin” odağı haline gelmiştir. Yaşanan sayısız hak ihlalleri ve mobbingler yıllardır kayırsız kalmış ve bu konuda somut bir çerçeve çizilememiştir.

Uzun zamandır konu “Nefret” olunca ilk akla gelen kesimlerden birisi Alevilerdir. Osmanlı ve Cumhuriyette yaşadığı soykırım ve katliamlar, Devletin cadı avı ve fişlemeleri, Gazi’den Gezi’ye yitirdiklerimiz  canlar ve bir çok unsurlar artık Aleviler arasında örgütlenmenin gereksinimini daha fazla hatırlatmaktadır.

Bir grup Alevi gencinin bir araya gelmesi ve artık yeter! demesi sonucu oluşturulan Alevi Hak İhlallerini Araştırma ve Gençlik Derneği (AHİGED) Oluşumu sosyal medya ve güncel hayatta görünürlülüğünü arttırmaya başlıyor. Çıktıkları gün Manifestolarını yayınlayan grup, gençleri örgütlenmeye çağırıyor.

Diğer Alevi Derneklerinden farklı olarak Eşsözcülük, Azınlık komisyonları farklı cinsiyet kimliği ve yönelime sahip olan Alevi bireylerinin örgütlenmesi için alan açma ve yönetimde %50 kadın kotası gibi bir çok konuda farklı ve daha radikal görüşlere sahip.  Ayrıca Akademik çalışacaklarını ve her yıl hak ihlalleri üzerine rapor hazırlayacaklarını belirten gençler; Kurulduktan sonra bir çok etkinlik planladıklarını ve artık Alevi yazınının geliştirilmesi, son kalan sözlü gelenek ürünlerinin derlenmesi gerektiğini vurguluyor. Alevilerin sadece gençlik anlamında değil orta yaşlı ve  yaşlı bireylerinde tam olarak Alevilik hakkında bilgi sahibi olmadığını ve bunun sonucunda Aleviliğin yanlış anlaşıldığını belirtiyorlar. Kurulduktan sonra Alevilik ile ilgili Eğitimlerin ve farkındalık sohbetlerinin yapılmasını amaçlıyorlar. Özellikle MEB in Ders kitaplarında ve Din Kültürü derslerindeki ayrımcılıkla ilgili raporlar ve “Aleviler için Anayasa” çalışmaları yapmayı hedeliyorlar.

Yapılacak çok işin olduğu ve Alevi Dernek ve kurumlarının bu konuda yetersiz ve görüş olarak dağılmış bir yapıda olduğunu belirtiyorlar. Özellikle Alevi kurumları artık bağımsızlığını koruyamıyor ve kendi aralarında kendi meseleleri olmayan siyasal meseleleri tartışmaktan Aleviliği tartışamadıklarını ve gittikçe tekçileşen kurumlar haline geldiklerini ifade ediyorlar.Ayrıca derneklerdeki kadın temsiliyetinin yetersiz olduğu, orta yaşlı ve yaşlı kesmin yönetimlerin çoğunu oluşturduğu ve ne amaçlarla kurulduklarını unuttuklarını belirterek, “artık çürümüş ve sığlaşan kurumlar yerine yeniden daha eşitlikçi, düşünce özgürlüğünün ve katılımcı bir kurumum oluşturulması ayrıca aradaki hiyerarşinin de son bulmasını istiyoruz” diyerek eleştirilerini yapıyor ve böyle olmayacaklarını belirtiyorlar.

Çok yakın bir zamanda Alevilerin yoğun olarak yaşadığı ve Solcuların çoğunlukta olduğu İstanbul’un Sarıgazi mahallesinde Dernekleşmeyi düşünen Alevi Hakları Aktivistleri sadece Alevileri değil aydın olan herkesin yanında olduklarını; Kemalist, Kürt, Türk, Ermeni, Muhafazakar, Sağcı-Solcu demeden Tüm herkesin bir arada olacağı ve herşeyi açıkça konuşacağı bir alan yaratmak istediklerini ifade ediyorlar. Bu bağlamda diğer Alevi örgütleri ve Cemevleriyle bağlantılarının olmadığı ve siyasi olarak hiçbir grupla hareket etmeyeceklerini, bağımsız olduklarını sözlediler.

AHİGED Oluşumu yayınladıkları Manifestoda niyetlerini açıkça beyan etmektedir. Daha iyi anlamak için Manifestoyu aşağıda yayımlıyorum. Benimde aktif olarak görev alacağım AHİGED in herkese hayırlı olmasını ve kendi misyonundan çıkmamasını dileyerek sözü gençliğe bırakıyorum;

Alevi Gençlik Manifestosu;

“Değerlerimiz yok edilmekte köklerimiz unutturulmaya çalışılmakta!

Alevi halkı yüzyıllardır varlığını yapılan baskı ve zulümler altında devam ettirmeye çalışmaktadır. Devlet alevi halk üzerinde baskılar zulümler ve katliamlar eşliğinde bir çeşit asimilasyon politikası izlemektedir. Daima ötekileştirilen ve yaşadığı coğrafyada üvey evlat muamelesi gören Aleviler uğradıkları şiddet yüzünden kendilerini ezilmeye ve sessiz kalmaya mahkûm hissetmişlerdir. Bulunduğu bölgede kendi değerleri uğruna resmi ve bölgesel odaklarla daima mücadele etmek zorunda kalan, konu inançları olduğunda, değerleri uğruna “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” diyerek canını ortaya koyan Aleviler, Osmanlı Devleti ve onun ardılı olan Cumhuriyet döneminde ne yazık ki içine kapanık susan bir inanç topluluğu haline gelmiştir. Katliamlar, çevre köylerin Alevi köylerine uyguladığı baskılar, Alevi köylerine yönelik cami projeleri, zorunlu din eğitimleri, fişlemeler, faili meçhuller ve çok yakın bir zamanda gerçekleşen kapı işaretlemeleri. Bu örnekler Aleviler üzerinde uygulanan şiddetin sadece bir kısmını oluşturmaktadır.

Peki, bu kadar zulüm gören istekleri yok sayılan adeta cüzzamlı muamelesi gören bu topluluk kimdir?

Alevilik; Hak Muhammed Ali, 12 imam ve ehlibeyt sevgisini temel alan bir inanç ve ibadet yoludur. İnsanın hayatı boyunca hak ile bütünleşmesini amaçlayan kıldan ince kılıçtan keskin bir yolda yürümesini eline beline diline sahip olup hak yemeden harama el sürmeden sevgi, saygı ve hoşgörülü insanlık yolundan ilerleyerek insanın kendini bilmesini ve insanın özünde kendini arayıp bulmasını hedefler. İnsan, hakkın yarattığı her canlıya değer vermelidir. Alevilik sadece Hz. Ali’yi sevmekten ibaret değildir. Aleviliğin kendine has inançları, ibadetleri, ritüelleri, sosyal yapıları ve kurumları vardır. Alevi toplumu geçmişten bugüne kadar ibadet ve inanç hususunda İslamiyet’in dışında tutulmuş ve halk farklı bir inanç potası altında gösterilmiştir. Asıl olan şudur ki Alevilik Hz. Ali’yi, Hz. Muhammed’le bir görmektir. Muhammed’i sevmektir. Ehlibeyti sevmektir. Hakka gönül vermektir. Ama ne yazık ki, Aleviler üzerinde bugüne kadar çok çirkin oyunlar oynanmış, iftiralar atılmıştır. Bunların başında ise Hz. Peygamberin aleviler tarafından yok sayıldığı iddiası gelmektedir. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz ve kendisine alevi diyen bir insanda asla bunu kabul etmez. Zira Alevilik İslamiyet’in dışında değil tam olarak merkezinde olan bir inançtır, Özdür. Hz. Ali efendimiz 21 Mart 598 yılında Kâbe’nin içinde dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Hz. Muhammendin yanında geçirdi. Hz. Muhammed efendimiz; “Ali’nin eti benim etimde, canı benim canımda, kanı benim kanımda, ruhu ise benim ruhumda” demiştir.

Hz. Ali ilk İslamiyet’i ilk kabul eden ve Hz. Muhammed ‘e her hususta destek olan yüce gönüllü peygambere de gönülden bağlı olan ulu bir kişiydi. Hayatı boyunca daima mazlum ve masum insanlarla birlikte hareket etti. Onların yardımına koştu. Hz. Muhammed ” ben ve Ali bir nurdan yaratıldık. Bütün peygamberler ile Nur bir olarak geldi ancak benim ile Ali de nur ikiye bölündü. Nurun yarısı babamdan bana diğer bir yarısı ise amcam olan Ebu Talib’den Aliye geldi” demiştir.

Yine Hz. Muhammed bir başka hadisinde”Ali bütün peygamberlerle gizli benim ile aşikâr geldi”demiştir. Bu sözlerden anlaşılmalıdır ki aleviler asla peygamberimizi inkâr girişiminde bulunmamışlar onu asla yok saymamışlardır. Peygamber efendimiz Miraca çıktığında “Miraç ta Cenabı Hak bana Ali’nin sesi ile hitap etti” demiştir. Hz. Musa ya Harun ne mertebede ise, hangi mertebede ise Hz. Ali de bana aynı mertebede olduğunu ifade etmiştir.Aleviler İslamiyet’in kara lekesi gibi insanlara benimsetilmiş Alevilerin dinden töreden namustan yoksun bir millet olduğu öğretilmiştir.

Tarih sahnesinde görüldükleri günden beri hiçbir insana inancından ötürü saldırı amacı gütmeyen karşısındakini olduğu gibi sahiplenen aleviler, ne yazık ki aynı hoşgörü ve saygıyı görememişler.

Biz Aleviler kendilerimizi şu şekilde ifade ediyoruz;

“Biz ehlibeyte uymakla onur duyan Aleviler kureyşliler gibi peygambere sihirbaz demedik, diyenlerinde yanında olmadık. Birkaç suikast ile peygamberi yurdu Mekke’den çıkararak öldürmek istemedik. İsteyenlerinde safında yer almadık. Ebu sufyan gibi bedir, uhud ve hendek savaşlarıyla nebi ile yüce dinini yok etmek istemedik. Biz Aleviler peygamber amcası Hz. Hamza’yı uhud savaşında vahşice öldürmedik. Hindu yamyamlar gibi de ciğerini çiğnemedik. Resulün vefatında mübarek naaşını ortada bırakıp cenaze namazını bile kılmadan siyaset ve hilafet kavgasına girmedik. Dün Gadir de imam ı aliye ettiğimiz biatı bugün sahifede unutmadık. Biz aileviler ümmetin tek kurtuluşu ehlibeytin gemisine binmek yerine ağaç ve tepelere çıkmadık. Peygamber şehrinin tek ilim kapısı olan Hz. Aliden yüz çevirip dine ve ilme çatıdan pencereden girmeye kalkmadık. Resul düşmanları ile evlatlarının katillerine Hazreti deyip onları toptan cennete götüreceğiz vaadinde bulunmadık. Biz aleviler birinci halife yapılan kişiye biat edilmedi diye peygamberin canının içi Hz. Fatıma’nın evini İmam Hasan ve Hüseyin’le beraber yakmaya kalkmadık. Rızası Allah rızası ile gazabı Allah gazabı olan Fatıma-ı Betül’ü kapı arkasında sıkıştırarak ve kırbaçlayarak kaburga kemiklerini kırıp Muhsin adındaki çocuğunu düşürmedik. Şehit düşen Hz. Fatıma’nın sadece ehlibeytin katılımıyla zifiri karanlıkta defnedilip mübarek kabrinin gizlenmesini sağlamadık. Kesin delile rağmen şahsi ve keyfi kıyasla ezan namaz abdest gusül gibi çoğu hükmü değiştirmedik. Aleviler peygamberin öpüp koklamaya doyamadığı Hz. Hasanı Muaviye gibi zehirleterek ciğerini parçalamadık. İmam Hasanın ceddi peygamberin yanına gömülmesini de engelleyip mübarek naaşının ok yağmuruna tutmadık. Yezit gibi imam Hüseyin’i ve ailesini ve yareniyle Kerbela’da susuzca şehit edip ve peygamber soyunu kurutmak ve bedrin intikamını almak istemedik. İmam Zeynel Abidin ve Zeynep ile peygamber evladını zincir ile kırbaçlarla esir köleler gibi Kerbela’dan Şam’a kadar sürmedik. Çorum’da, Maraş’ta, Sivas’ta Dersim’de cadı avına çıkar gibi insanların üzerine saldırmadık kimseyi inancından dolayı yargılamadık. Kimseyi diri yakmadık. Kimsenin namusuna göz dikmedik. Sünni kadınları bize helaldir demedik. Biz insana insan olduğu için değer verdik Alevi, Sünni, Ermeni, Kürt olduğu için değil!”

Biz Aleviler Yol Erenlerin izinden gittik, Hz. Ali’yi Mevlana’nın; “Cihan var oldukça Ali var olur. Cihan var olurken de Ali vardı. Cihanın temeli suret buluncaya kadar var olan Ali idi. Yer resmedilinceye, zaman husule gelinceye kadar var olan Ali idi. Veli, vasiy olan Şah Ali, cömertliğin, keremin, bağışın Sultani Ali idi. Ali’den ötürü melekler Âdem’ e secde ettiler. Âdem bir kıble gibi idi, secde olunan Ali idi. Âdem de, Şit de, Eyyup da, İdris de, Yûsuf da, Yûnus da, Hûd da, Mûsa da, İsa da, İlyas da, Salih de, Dâvut da Ali idi.” dizelerinde hissedip, “Aynayı tuttum yüzüme, Ali göründü gözümü, Nazar kıldım ben özüme, Ali göründü gözüme” diyerek Kendimizde aradık!

Biz Aleviler “Öl İkrar Verme, Öl İkrarından Dönme!” diyerek verdiğimiz ikrarı unutmadık ve unutturmayacağız!

Devletin politikalarının kurbanı olan bu nesil, halkın gözünde ucubeleştirlmiş, elinden su içilmez, sofrasına oturulmaz insanlar olarak lansettirilmiştir. Kızılbaşlık kelimesi yıllar öncesinde Osmanlı döneminde zinadan başını kaldırmayan, namaz nedir, oruç nedir bilmeyen, Allah tanımaz, kitap tanımaz, atasıyla ilişkiye girmekten çekinmez tanıma büründürülmüştür. Aleviler; taşlanmış, yuhalanmış, sürülmüş hatta katledilmiştir. Günümüzde ise hala evlerimiz işaretlenmekte hatta suni aileler çocuklarını çocuklarımızla oynatmamaktadır. Bir çocuğun beyninde bile edindiğimiz yer korkunç sayılacak derecede kötüdür!

Bu politikalar var oldukça Aleviler tarafsız kalamaz!

Bir olmalıyız, iri olmayız, diri olmalıyız! Ne kendimizden ne de inancımızdan ödün vermemeliyiz! Yezide karşı İmam Hüseyin, Firavuna Karşı Musa, Padişahın zalim valilerine karşı Pir Sultan olmayı, dik durmayı başarabilmeliyiz. Yapılan katliamları kulak ardı ederek, fişlemeleri göz ardı ederek, yolsuzluklara ve zalimliklere karşı susarak bir yere varılmaz!

“Hararet nardadır, sacda değildir./Keramet baştadır, tacda değildir./Her ne ararsan kendinde ara./Kudüs’te Mekke’de Hac ‘da değildir.” Diyerek kendimizi, değerlerimizi Hac ‘da, Mekke’de değil, “Benim Kâbe’m insandır.” Diyerek özümüz ‘de aradık ve diğer türlü devlete kendini peşkeş çekenlerinde yanında olmadık!

Meydanlarda; “işte bunlar Alevi. Beni mahkûm ettiler. Bunların mezhepleri, meşrepleri böyle” diyen, inancımızı aşağılayan, düşmanlık besleyen günümüz Yezitlerine karşı dik durmalıyız!

40 bin Alevinin katili olan Yavuz Sultan Selim’in adının 3. köprüye verilmesi, Başbakanın Alevilerin ibadet yeri olan Cemevleri için “cümbüş evi ” demesi ve bunun gibi Hak ihlallerinin ve Nefret suçlarının her geçen yıl daha fazla artması ve hissedilmesi biz gençleri tedirgin etmekte ve artık bunlara dur demek için örgütlenmenin bir gereksinim olduğunu bize hatırlatmakta.

“Koyun beni hak aşkına yanayım./ Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan./ Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım./ Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” diyerek. Yolumuza ve Erkânımıza sahip çıkıyoruz!

Bu bağlamda Alevi gençlerini ve bu konulara duyarlı olan tüm herkesi birlik olmaya, haklarını savunmak ve öğrenmek için örgütlenmeye davet ediyoruz.”

Alevi Hak İhlallerini Araştırma ve Gençlik Derneği (AHİGED) Oluşumu

 

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty − four =

More in Alevilik

To Top