“Batıdan doğuya bir savaş coğrafyasına dönen ülkemizde bir bomba da bu kez Türkiye ilericilerinin örnek ilçe olarak gördüğü Ovacık’ta patladı. Ülkemizin bütün kentlerinde yapılan bombalı katliamların karşısında yer aldığımız gibi Ovacık patlayan bombalı saldırıyı da protesto ediyoruz. Bu saldırının yaratılmak istenen iç savaş ortamına körükle gitmek dışında bir anlamı bulunmamaktadır.

Ovacıkta yaralanan yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırı, büyük zorluklara rağmen komünist belediyecilik adına önemli örnekler sergilemeye çalışan Ovacık’taki mücadeleye zarar vermiş, verecektir. Güneydoğu illerinde bir dizi ilçede yaşanan kent yıkımları karşımızda dururken Tunceli’nin küçük bir ilçesinde benzer bir tablonun yaratılması kabul edilebilir bir durum değildir.

Suriye’de yaşanan savaşın ateşi bugün Türkiye sathına yayılmıştır. 14 yıllık AKP iktidarının yaptıkları ortadadır. Suriye’deki yıkımda büyük payı olan AKP, bugün ülkemizde benzer tablonun oluşmasında ve yaşanan ölümlerde büyük bir sorumluluk taşımaktadır.

Öte yandan Suriye’de yanan ateşin Türkiye’ye taşınmasında ve kör savaşın tırmandırılmasında Kürt siyasi hareketinin payı ve sorumluluğu açıktır.

Kürt sorunu, emperyalizmin elini ovuşturmasına neden olan ve emekçi halkımızı milliyetçi iki kutba iten bu kör savaşla değil, emekçilerin ortak mücadelesiyle eşitlik ve özgürlük temelinde çözülecektir.”