Connect with us

Dersim News, Dersim Haber, Dersim

‘Yeni Yetme Ermeniler Neyin Peşinde’

Haberler

‘Yeni Yetme Ermeniler Neyin Peşinde’

Özellikle son yillarda ortaya çıkan Ermenilerin zırva ve eksantrik söylemleri beni düşündürüyor. Dersim üzerinde fazlaca oynamaya hevesli bir güruh ortaya çıktı. 

Kendimi bildim bileli Ermenilere yapilan zulmü lanetler, Ermenilere insani ilgi göstermeyi görev sayarım. Hırant katledilirken Avrupa Dersim Federasyonu olarak gösterdigimiz ilgiden rahatsız olan bir Pertekli hemserime şunu demistim. O bir yetimdi. Yetimlere karşı insani görev bellidir.

Kendimi bildim bileli Ermenilere yapilan zulmü lanetler, Ermenilere insani ilgi göstermeyi görev sayarım. Hırant katledilirken Avrupa Dersim Federasyonu olarak gösterdigimiz ilgiden rahatsız olan bir Pertekli hemserime şunu demistim. O bir yetimdi. Yetimlere karşı insani görev bellidir.

Özellikle son yillarda ortaya çıkan Ermenilerin zırva ve eksantrik söylemleri beni düşündürüyor. Dersim üzerinde fazlaca oynamaya hevesli bir güruh ortaya çıktı. Gecmişte bizim yaptığımız hatalarda pay sahibi olmakla beraber, Kürt ve Türk ırkçı çekistirmelerine birde Ermeni çekistirmesi eklenerek, Dersim Aleviliğinin tarihsel dokusunun tahribati üç koldan yapılmaya başlandı.

CAHILİN SIKINTISI BİLGİ VE KEMALETTEN UZAK OLUŞUDUR,

YA KÜSTAHIN DURUMU?

Bugünkü Ermenilerin bazıları cahildirler. Bilgi ve kemalete yaklaştıkça sıkıntıları aşılabilirler.

Devletli ailesi çevresindeki birkaç aileden oluşanlardan kalan çocuklar arasında bazılarının “Dersimin % 75 Ermenidir“ dediklerinde, bunların cahilliklerinden söylediklerini düşünmenin dışında bir olasılık insanın aklına gelmez.

Örnegin, 1915 felaketinde Haydaranlı Berxoglu Hasan Ağa ile, Suranlı Temır ağa nın osmanlı birliklerine ve hamidiye kuvvetlerine karşı Çarsancak bölgesinde çatışararak Ermenileri kurtardıklarını bu yeni yetmelerden hangisi bilir? Devletli grubu Temır aganın Xagu köyünde barındırılırken, Yakın olması dolayısı ile Mazgirt kaymakamından sürekli taciz görmesi üzerine, Harcik nehirinin karşı geçesine Yusufhanlı Kamer Ağanın himayesine Temır ağanın ricası ile gönderildigini hatırlayan varmı?

Bu süreci bilmese bile, Dersimde bir Ermeni derneği kurup Erivan yolunu tutan bir başkan orada %75 zırvasını patlatıyorsa, burada cehaletten öteye birşeyler aramamız gerekir diye düşünüyorum.

1.Dernek baskanlığı yapan bir Ermeni, Ermeni kayıtlarının iyi tutulup muhafaza edildiğini bilir. Peki buna ragmen neden bu zırva teoriler?

2.Merak ediyorum, Türkiyede yada Kürdistan bölgelerinden birinde baska bir Ermeni Dernegi varmı, varsa nerede?

3. Ermeni patriği adı ile AKP televizyonuna çıkıp “Dersimlilerin %  90 Ermenidir diyen kişinin küstahlığının sebebi nedir”

FDG nin Dersim 38 projesinde yapılmak istenen sabotajda özellikle bir Ermeninin rol alması Hallaçoglunun ısmarlama teorileri ve Dersim Ermeni Derneğinin Erivan açıklaması üzerinde daha önce yazmıştım. Ayrıca bazı arkadasları uyarıp Ermenilerin bu kabuledilemez davranşlarından sonra mesafeli durmanın gereğini ifade etmiştim. Aynı konuları tekrar yazmayacağım ama bu üç konu üzerinde durmak istiyorum.

1.Ermeni dernek baskanlığı yapan kişi doğruları merak ediyorsa, kilise kayıtlarına bakabilir. Bakmıyorsa, % 75 rakamıyla ifadesi cehalet değil kustahlıktır.

2. Ermenilerin Dersimde dernek kurmalarına birşey demiyorum haklarıdır. Başka bir yerde neden dernek kurmuyorlar? Dersimde kurdukları dernekleri adına Dersimlileri kendinden sayma gafletlerinin amacları derin devletle derin planların şüphesini doğurur.  Pervazsızlıkları Dersimlilerin Ermeni yalakalıklarından kaynaklanmaktadır. Hatırlayalım.“Ermenilerden özür dileme kampanyası açanları“. O zamanda karşı çıkmıstım. Dersimliler Ermenileri katletmedi ki, özür dilesinler diye: Kime anlatacaksın. Sahte isimlerle habire özür diliyorlardı. Ermenilerin Uluslararası lobileri onlarca ülke parlamentosundan soykırım kararı çıkarttırdılar..

Ermeni devleti var. Dünyanın heryanında resmi devlet temsilcilikleri var. Yokoluş sürecinin son sınırlarına gelmiş Dersimliler Ermenilere hamilik yapmaya kalkacak kadar yalaka ve kendilerinden bihaber olurlarsa sonuc budur.

PATRİK ÇIKAR SERIAT TV SİNDE DERKİ:“DERSİMLİLERİN %  90 NI ERMENİDİR“

Bu patrik elindeki kayıtları elli katı ile çarpsa gine o rakama ulaşamaz. Elinde atasına ait kayıtlı bilgiyi bir ,kenara bırakıp bu zırva rakamı söyleyen kişi küstahtır çünkü, kendisinden soylenmesi istenen rakam budur.

Daha önce Ermenilerin gördügü zulümle ilgili yazdığım yazıların, Dersimlilerin Ermenilerin kiliselerine duyduklari hosgörüsel saygı konulu yazılarımın arkasındayım. Venk kilisesi konusunda yazdığım yazıya karşı bir hemşerimin ukalaca hakaret yazısı yazmasını da onun cahilliğine bağışladığım için cevap vermediğimi burada hatırlatayım. Venkli Abasanların son zamana kadar kurbanlarını kilisenin yıkıntılarında kestiklerini de hatırlatayım, gidip sorsunlar.

Bu gün piyasada Dersimli Ermeniler adına dolanan insanlardan bazılarına malesef kuşku ile bakmaktayım, Derin şeriatın oynamak istdiği oyunun figüranları gibi görünüyorlar. Hele Patrik gibi önemli bir makamdaki sahısın açıklamaları geldikten sonra, kuşkulanmayan Dersimlilerin aklına şaşarım.

Not; Kilise kayitlarininda resmi tezler geregi abartili olacagi inancimi belirtmek istiyorum.

Mehmet Gülmez

Gecmişte bizim yaptığımız hatalarda pay sahibi olmakla beraber, Kürt ve Türk ırkçı çekistirmelerine birde Ermeni çekistirmesi eklenerek, Dersim Aleviliğinin tarihsel dokusunun tahribati üç koldan yapılmaya başlandı.

CAHİLİN SIKINTISI BİLGİ VE KEMALETTEN UZAK OLUŞUDUR, YA KÜSTAHIN DURUMU?

Bugünkü Ermenilerin bazıları cahildirler. Bilgi ve kemalete yaklaştıkça sıkıntıları aşılabilirler.

Devletli ailesi çevresindeki birkaç aileden oluşanlardan kalan çocuklar arasında bazılarının “Dersimin % 75 Ermenidir“ dediklerinde, bunların cahilliklerinden söylediklerini düşünmenin dışında bir olasılık insanın aklına gelmez.

Örnegin, 1915 felaketinde Haydaranlı Berxoglu Hasan Ağa ile, Suranlı Temır ağa nın osmanlı birliklerine ve hamidiye kuvvetlerine karşı Çarsancak bölgesinde çatışararak Ermenileri kurtardıklarını bu yeni yetmelerden hangisi bilir? Devletli grubu Temır aganın Xagu köyünde barındırılırken, Yakın olması dolayısı ile Mazgirt kaymakamından sürekli taciz görmesi üzerine, Harcik nehirinin karşı geçesine Yusufhanlı Kamer Ağanın himayesine Temır ağanın ricası ile gönderildigini hatırlayan varmı?

Bu süreci bilmese bile, Dersimde bir Ermeni derneği kurup Erivan yolunu tutan bir başkan orada %75 zırvasını patlatıyorsa, burada cehaletten öteye birşeyler aramamız gerekir diye düşünüyorum.

1.Dernek baskanlığı yapan bir Ermeni, Ermeni kayıtlarının iyi tutulup muhafaza edildiğini bilir. Peki buna ragmen neden bu zırva teoriler?

2.Merak ediyorum, Türkiyede yada Kürdistan bölgelerinden birinde baska bir Ermeni Dernegi varmı, varsa nerede?

3. Ermeni patriği adı ile AKP televizyonuna çıkıp “Dersimlilerin %  90 Ermenidir diyen kişinin küstahlığının sebebi nedir”

FDG nin Dersim 38 projesinde yapılmak istenen sabotajda özellikle bir Ermeninin rol alması Hallaçoglunun ısmarlama teorileri ve Dersim Ermeni Derneğinin Erivan açıklaması üzerinde daha önce yazmıştım. Ayrıca bazı arkadasları uyarıp Ermenilerin bu kabuledilemez davranşlarından sonra mesafeli durmanın gereğini ifade etmiştim. Aynı konuları tekrar yazmayacağım ama bu üç konu üzerinde durmak istiyorum.

1.Ermeni dernek baskanlığı yapan kişi doğruları merak ediyorsa, kilise kayıtlarına bakabilir. Bakmıyorsa, % 75 rakamıyla ifadesi cehalet değil kustahlıktır.

2. Ermenilerin Dersimde dernek kurmalarına birşey demiyorum haklarıdır. Başka bir yerde neden dernek kurmuyorlar? Dersimde kurdukları dernekleri adına Dersimlileri kendinden sayma gafletlerinin amacları derin devletle derin planların şüphesini doğurur.  Pervazsızlıkları Dersimlilerin Ermeni yalakalıklarından kaynaklanmaktadır. Hatırlayalım.“Ermenilerden özür dileme kampanyası açanları“. O zamanda karşı çıkmıstım. Dersimliler Ermenileri katletmedi ki, özür dilesinler diye: Kime anlatacaksın. Sahte isimlerle habire özür diliyorlardı. Ermenilerin Uluslararası lobileri onlarca ülke parlamentosundan soykırım kararı çıkarttırdılar..

Ermeni devleti var. Dünyanın heryanında resmi devlet temsilcilikleri var. Yokoluş sürecinin son sınırlarına gelmiş Dersimliler Ermenilere hamilik yapmaya kalkacak kadar yalaka ve kendilerinden bihaber olurlarsa sonuc budur.

PATRİK ÇIKAR SERIAT TV SİNDE DERKİ:“DERSİMLİLERİN %  90’NI ERMENİDİR“

Bu patrik elindeki kayıtları elli katı ile çarpsa gine o rakama ulaşamaz. Elinde atasına ait kayıtlı bilgiyi bir ,kenara bırakıp bu zırva rakamı söyleyen kişi küstahtır çünkü, kendisinden soylenmesi istenen rakam budur.

Daha önce Ermenilerin gördügü zulümle ilgili yazdığım yazıların, Dersimlilerin Ermenilerin kiliselerine duyduklari hosgörüsel saygı konulu yazılarımın arkasındayım. Venk kilisesi konusunda yazdığım yazıya karşı bir hemşerimin ukalaca hakaret yazısı yazmasını da onun cahilliğine bağışladığım için cevap vermediğimi burada hatırlatayım. Venkli Abasanların son zamana kadar kurbanlarını kilisenin yıkıntılarında kestiklerini de hatırlatayım, gidip sorsunlar.

Bu gün piyasada Dersimli Ermeniler adına dolanan insanlardan bazılarına malesef kuşku ile bakmaktayım, Derin şeriatın oynamak istdiği oyunun figüranları gibi görünüyorlar. Hele Patrik gibi önemli bir makamdaki sahısın açıklamaları geldikten sonra, kuşkulanmayan Dersimlilerin aklına şaşarım.

Not: Kilise kayıtlarında resmi tezler gereği abartılı olacağı inancımı belirtmek istiyorum.

Mehmet Gülmez

Sosyal medyada paylaşın
        
   
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + 6 =

More in Haberler

To Top